Gemeente verliest slagkracht

ERMELO/ REGIO - Op 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de financiële verhoudingen tussen gemeenten en Rijk. Gemeenten luiden de noodklok.

De kosten in het sociaal domein blijven, ondanks alle intensieve pogingen van de gemeenten om deze onder controle te krijgen, steeds verder oplopen. De decentralisatie van overheidstaken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben gezorgd voor financiële druk. En de kosten nemen in veel gevallen nog verder toe door een steeds grotere vraag naar (jeugd)zorg. Al deze maatregelen betekenen dat de gemeentelijke slagkracht steeds kleiner wordt en dat de financiële situatie inmiddels onhoudbaar geworden is.

Meer geld

Meerdere gemeenten hebben de noodklok bij het Rijk geluid. Men is bang voor de gevolgen van de herverdeling van het geld in het Gemeentefonds. Een herijking zou voor vele kleinere en middelgrote gemeenten de nekslag zijn. Ook de Ermelose wethouder Wouter Vogelsang is al langere tijd bezig - zowel bij collega-wethouders als bij de VNG - aandacht te vragen voor de problematiek van de gemeentelijke financiën. Hij steunt de open brief die de gemeente Krimpenerwaard aan de VNG heeft gestuurd. In deze brief staat duidelijk verwoord dat de kosten in het Sociaal Domein, ondanks intensieve pogingen van gemeenten deze onder controle te krijgen, steeds verder oplopen. Bovenop de door het Rijk bij de decentralisaties opgelegde kortingen nemen in veel gevallen de kosten nog verder toe door een steeds verder toenemende vraag, de grote complexiteit en de beperkte mogelijkheden van de gemeenten om daarop te sturen.

Stop bezuinigingen

Al deze maatregelen betekenen dat de gemeentelijke autonomie steeds kleiner wordt en dat de financiële situatie inmiddels onhoudbaar geworden is. Vogelsang heeft uitvoerig met de betrokken wethouder van de gemeente Krimpenerwaard gesproken. Tegelijkertijd heeft de Renkumse wethouder van financiën, Marinka Mulder (PvdA), de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart. Het is een aanvulling op de vele brandbrieven waarin diverse gemeenten en regio’s recent pleiten voor meer rijksgeld.