'Door pro-actief besluit te herstellen, voorkom je een hoop werk'

ERMELO - Begin deze maand zou de zitting bij de Raad van State zijn geweest over Strand Horst. Immers ondernemers en de lokale politiek waren het er over eens: de plannen op Strand Horst zijn kansrijk. Raadsleden en projectontwikkelaars vroegen om voortvarendheid en constructief samenwerken. Echter er kwam een kink in de kabel.

,,Dit plan levert de gemeente alleen maar geld op. Het heeft enorm veel potentie, er zijn veel mogelijkheden. Het levert naast inkomsten ook veel werkgelegenheid op. Het wordt nu tijd om door te pakken,'' zei projectontwikkelaar Bert van den Brink in 2016. Nu, vier jaar later, vraagt het college, mede namens de gemeenteraad om aanvullende onderzoeken en uitstel van behandeling tot eind 2020 of liefst nog verder. ,,Dit om te zorgen dat de procedure goed doorlopen kan worden en het bestemmingsplan zo snel mogelijk na behandeling onherroepelijk kan worden,” legt Moniek Winters uit namens de gemeente Ermelo.

Grotere vertraging voorkomen

Volgens de gemeente is het vooral uitstel om geen nog grotere vertraging op te lopen. Dat klinkt positief, maar bezwaarmakers van de Watersportvereniging Ermelo kijken daar iets anders naar. ,,De gemeente grijpt in in een lopend proces om iets te voorkomen; hierdoor worden andere belanghebbenden niet betrokken of ingelicht en feitelijk daardoor  geschaad,” stelt secretaris Martin van Leussen. ,,Ook is de gemeenteraad is niet betrokken bij dit uitstelverzoek, terwijl dit wel wordt gesuggereerd richting de Raad van State.” Het college stelt dat de zitting niet door kon gaan omdat men verwacht dat het bestemmingsplan niet, of op belangrijke onderdelen niet in stand zal blijven. De Watersportvereniging begrijpt de stelling, doordat het college nu bewust ingrijpt in het proces probeert men dit te voorkomen. ,,Echter, men doet dit zonder andere belanghebbenden daarbij te betrekken en te informeren.” Dat is waar Van Leussen moeite mee heeft.

Antwoord

Na een lange periode van voorbereiding zou op 9 juni de zitting zijn. ,,Alles om het antwoord te krijgen op de ultieme vraag of de grote ambities van de gemeente Ermelo ten aanzien van het bestemmingsplan Strand Horst wel houdbaar zijn,” zegt Leussen. Tegelijkertijd zegt de secretaris dat de Watersportvereniging niet tegen ontwikkelingen op Strand Horst te zijn. ,,Het gebied is bijna vijftig jaar oud, er zit slijtage in en wij begrijpen ook dat als je dingen wilt renoveren dan moet je ook innoveren,” vult voorzitter Wiert Omta aan. ,,Maar de plannen die voorliggen zijn megalomaan, niet te behappen.” Toch worden het hotel en de evenementenhal, de onderdelen waar de meeste bezwaren tegen zijn, als het aan de wethouder ligt, niet geschrapt.

Pro-actief

Volgens de gemeente Ermelo moet het bestemmingsplan op een aantal onderwerpen nog worden aangevuld, verduidelijkt of gewijzigd. ,,Zouden we dit niet doen, dan wordt het bestemmingsplan afgekeurd en zijn we terug bij af, waarbij we ver in de tijd worden teruggeworpen,” aldus Winters. Nadat de aanvullingen en wijzigingen zijn doorgevoerd kan de gemeenteraad een zogenaamd ‘wijzigingsbesluit’ nemen. Wethouder Hans de Haan: ,,Door pro-actief je oorspronkelijke besluit te herstellen, voorkom je achteraf een hoop werk. Echter, ook dit proactieve herstelwerk kost wat tijd, tijd die we nu gekregen hebben van de Raad van State. De Raad van State heeft ons aangegeven dat uiterlijk 1 december a.s. het aangepaste bestemmingsplan moet zijn goedgekeurd door de raad. Na goedkeuring door de Raad van State kan het dan onherroepelijk worden.”

Wake-up call

De Watersportvereniging wil graag duidelijkheid. ,,Dat verdienen de bedrijven die hierbij betrokken zijn ook,” zegt Leussen. ,,Ik zeg nogmaals dat het wat ons betreft niet betekent dat er niets extra’s kan komen of dat er geen verbeteringen moeten worden toegepast. Maar ze moeten wel in te passen zijn.” Hij vraagt zich bijvoorbeeld af waar de vele duizenden bezoekers van de afgelopen maand heen moeten als alle plannen doorgaan. ,,Het is een zegen voor alle inwoners en recreanten dat zo’n uniek gebied nog beschikbaar is. Dan moeten we het strand inleveren aan het hotel.” De secretaris ziet de coronaperiode dan ook als een wake-up call. ,,We moeten niet weghalen waar zoveel mensen vrolijk van worden.”

Korte slag

Heeft het college nu op eigen titel gehandeld en is het verzoek aan de Raad van State geschreven zonder de raad hierin te kennen? Het antwoord is 'ja'. Het was de bedoeling de raad te informeren met meer inhoud en achtergrond over dit uitstel, dus met een meer compleet verhaal, kort hierna. Het college zag echter een noodzakelijke snelheid van het proces tot aanvraag van uitstel en besloot een korte slag te slaan. Winters: ,,De actualiteit haalde ons in en de raad werd enigszins verrast.” Wel kwam wethouder Wouter Vogelsang (financiën) met een verzoek naar de raad om 25.000 euro vrij te geven voor aanvullende kosten in het kader van de beroepsprocedure van het bestemmingsplan. Dit zijn kosten voor aanvullende onderzoeken, maar ook voor juridisch advies.