Raadsleden niet geïnformeerd over uitstel

ERMELO - De realisatie van de plannen op Strand Horst lijken weg te dobberen op het water. Na jaren van plannen maken en positieve geluiden schuift dit college de stukken ver vooruit. En dat terwijl ze juist aanstaande dinsdag behandeld zouden worden bij de Raad van State. Uitstel of afstel?

Ondernemers en de lokale politiek waren het er over eens: de plannen op Strand Horst zijn kansrijk. Raadsleden en projectontwikkelaars vroegen om voortvarendheid en constructief samenwerken. ,,Dit plan levert de gemeente alleen maar geld op. Het heeft enorm veel potentie, er zijn veel mogelijkheden. Het levert naast inkomsten ook veel werkgelegenheid op. Het wordt nu tijd om door te pakken,'' zei projectontwikkelaar Bert van den Brink in 2016. Nu, vier jaar later, vraagt het college, mede namens de gemeenteraad om aanvullende onderzoeken en uitstel van behandeling tot eind 2020 of liefst nog verder.

Gefrustreerd

Raadslid Bart van der Knaap (fractievoorzitter BurgerBelangen Ermelo) raakt gefrustreerd dat er opnieuw op de rem wordt getrapt. ,,Denkbeeldig kijk ik over de grasvlakte wat dan strand heeft moeten zijn," zegt hij. ,,Wat mij betreft wat de eerste paal al in de grond geslagen en was men hier al bezig. De vertwijfeling neemt dan toe omdat dit nog niet het geval is geweest. Hebben we de juiste route gelopen, rekening gehouden met alle partijen en wat hebben we ondertussen over het hoofd gezien? Is het een kwestie van bijstellen of die van de langste adem. Het geduld wordt hier op de proef gesteld." Hij had liever een slagvaardiger college gezien. Ook de ChristenUnie Ermelo heeft er vraagtekens bij. ,,Temeer omdat de advocaat de aanvraag heeft gedaan namens de gemeenteraad en het college," zegt raadslid Ronald van Veen. ,,Maar wij weten nergens van."

Besmet gebied

De ChristenUnie vindt het feit dat men niet vooraf in kennis is gesteld teleurstellend. Van der Knaap beaamt dat. ,,Zo'n tien jaar geleden heeft
de heer Droogh strand Horst nog als besmet gebied bestempeld. Wanneer de plannen nu in de prullenmand verdwijnen, verwacht ik niet dat iemand zijn vingers nog aan Strand Horst brand. Het is daarom rug rechten, want ik blijf ervan overtuigd wanneer Ermelo strand Horst weet te ontwikkelen goud in handen heeft." Dat goud zagen raadsleden vier jaar geleden ook al. Er lagen kansen om samen te werken aan een totaalconcept op het Wolderwijd. ,,We zijn nu wel op een punt van 'no-return' gekomen," stelde Hugo Weidema (voormalig raadslid VVD). Hij maakte zich er tijdens het schrijven van het VVD-verkiezingsprogramma 2014 al hard voor. Een lang traject en meermalen leek het niet tot resultaat te komen. Hoever zijn we nu, zes jaar later?

Ondernemers in de startblokken 

Uiteindelijk koos men ervoor om de betrokken ondernemers individuele plannen op Strand Horst te laten uitwerken. Naar aanleiding hiervan werd het onderwerp 'Strand Horst' uiteindelijk in de raadsvergadering van 17 september 2015 geagendeerd. ,,Keiharde voorwaarde van het succesverhaal is wel dat de plannen watergericht moeten zijn," vult Van der Knaap aan. ,,Fietsers moeten langs het water fietsen en niet langs de snelweg A28. Het gaat om de beleving." Hij beschrijft Strand Horst in de toekomst als pleisterplaats. ,,Kies voor het bredere aspect en werk dit uit samen met de andere plaatsen aan het water." Ondernemers staan in de startblokken, de raad is akkoord, maar het college stelt behandeling bij de Raad van State uit tot 2021.,,En dat met de gevolgen voor (horeca)ondernemers in deze coronacrisis en de stikstofvoorschriften? Het is in de politiek op momenten best wel slikken en incasseren. Daar zijn de plannen van Strand Horst een voorbeeld van. Maar wanneer we erin blijven geloven moeten we een stap voorwaarts kunnen zetten," aldus Bart van der Knaap.