Raadslid Han Wilhelm doet wel zijn verhaal

ERMELO - Het tv-programma Opstandelingen, dat donderdagavond te zien was bij BNN/ VARA, had de focus grotendeels op de procedures rond de eendenslachterij Tomassen Duck-To. Dit Ermelose bedrijf nam medio 2016 de Harderwijkse slachterij VSE over en haalde de gehele productie naar Ermelo.

Maar dit was slechts de aanleiding van het programma. Presentatrice Sophie Hilbrand wilde met name de loep houden op het functioneren van de lokale democratie. Burgemeester André Baars, verantwoordelijk voor de portefeuille handhaving, wilde niet meewerken aan het programma. Raadslid Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) wel. Hilbrand bracht Baars overigens wel in beeld, maar dat was de streaming van 16 oktober 2019, de raadsvergadering waarin een besluit viel over het afgeven van een voorlopige verklaring van geen bedenking (VVGB). Een raadsvergadering die Wilhelm zich herinnert als de dag van gisteren. ,,Kan je die avond in een woord omschrijven,” vroeg Sophie Hilbrand hem. ,,Overrompeld,” reageerde het raadslid. ,,Het was een oordeelsvormende tafel met vier insprekers,” lichtte Wilhelm eerder al toe aan Ermelo van Nu. ,,Daarbij had ik die middag nog nieuwe informatie gekregen van de Provincie. Er was een enorme tijdsdruk. Daarbij kwam dat we toen net overgegaan waren naar een nieuwe vergaderstructuur. Het was nog even zoeken.”

Stemadvies

Duidelijk was dat het bedrijf Tomassen Duck-To meermaals de randen van de wet had opgezocht en dat werd in het tv-programma toegelicht door de stichting Doeh. Dat stak de ondernemer zelf overigens de afgelopen jaren ook niet onder stoelen of banken. Maar op 16 oktober wilden de politieke partijen dit ‘boek’ zo snel mogelijk sluiten, tijdens de raadsvergadering. Alleen Han Wilhelm had nog bezwaren. ,,Noem het een vergadering onder druk. Daarna moest het direct naar de raadsvergadering. We hadden geen tijd meer om ruggespraak te houden met onze fractie.” Overrompeld is volgens Wilhelm het beste woord wat erbij past. Samen met Hilbrand keek hij de beelden van de vergadering terug. ,,Vooral het stuk waaruit bleek dat alle hamerstukken in een keer werden behandeld…” Tijdens het programma Opstandelingen was goed hoorbaar hoe Baars de raadsleden toesprak en letterlijk zei: ,,U moet wel vóór stemmen.” Een stemadvies van de voorzitter? Hilbrand vond het op zijn minst bijzonder. ,,Ja," vulde Wilhelm aan. ,,Anders zou ik op alles tegen stemmen.” Het raadslid vindt het nog altijd een hele rare gang van zaken. ,,Die VVGB had niet afgegeven moeten worden. Er was een luchtwasser die niet werkte. En deskundigen stelden dat een nieuw te bouwen luchtwasser meer ruimtebeslag zou vergen. Daarmee zou de volgende uitbreiding er alweer aankomen.”

Kotsmisselijk 

Wilhelm noemt het dossier waarin hij zich enorm in verdiept heeft, complex. Hij heeft geen problemen met de aankoop van VSE, maar wel met het feit dat alles overgeheveld is naar Ermelo. ,,Dat is een economisch delict. Overigens was het Harderwijkse bedrijf groter dan het Ermelose. Daar zit ook het grootste probleem qua stankoverlast, om kotsmisselijk van te worden. Er moet echt gehandhaafd worden.” Het raadslid vindt het ook bijzonder dat de burgemeester het dossier Tomassen Duck-To in zijn portefeuille heeft. ,,De burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving. Maar handhaving op ruimtelijke ordening heeft altijd een politieke lading. Het is vreemd dat dat allebei bij Baars zit.” 

Probleem

Hoe de BNN/ VARA-programmamakers het ook probeerden, de Ermelose burgemeester weigerde mee te werken aan het programma. Hierdoor werd het een ietwat eenzijdig verhaal. Sophie Hilbrand wilde hem daarom uiteindelijk op straat aanspreken. Ook zij hoopte het dossier van zijn kant te kunnen belichten. Maar te vergeefs. Baars reageerde geïrriteerd voor de camera en stelde dat wanneer dit uitgezonden zou worden, de programmamakers een probleem zouden hebben.