Drie kansrijke locaties in Ermelo

ERMELO – Wethouder Hans de Haan beloofde begin dit jaar om voor de zomer met concrete informatie over de locatie van de maatwerkwoningen te komen. Ondertussen staat de vakantie voor de deur en is Corona de schuld van het feit dat er nog niets duidelijk is. De Gemeente Harderwijk liet deze week weten de locatie van maatwerkwoningen al in beeld te hebben.

De Haan vertelde in januari aan Ermelo van NU dat het college ‘binnenkort de opties aan de raadsleden zou voorleggen’. Daarna wilde het college met de buurtbewoners praten en dan met deze informatie naar buiten komen. Volgens De Haan liep Ermelo met deze procedure in de regio voorop. Maar dat was januari, nu is het zomer en is het nog niet duidelijk. ,,Door de coronacrisis heeft het proces rondom de maatwerkwoningen in Ermelo stil gelegen. Het locatieonderzoek was in januari 2020 afgerond. Daaruit zijn drie kansrijke locaties naar voren gekomen. Deze uitkomsten zijn gedeeld met het college en de gemeenteraad,’’ vertelt de project communicatieadviseur van de gemeente Ermelo. Dat is op zich wel wat vreemd. Eerst krijgt Corona de schuld, maar de drie locaties gevonden die in aanmerking zouden kunnen komen, zijn wel gevonden. En dit blijkt ook al met het college en de raad gedeeld te zijn. Volgens de woordvoerder moeten deze ‘kansrijke locaties verder onderzocht worden op haalbaarheid’.

Communicatieprocedure

Hoewel het uitgangspunt was dat in de regio Noord-Veluwe voor 1 januari 2019 veertien maatwerkwoningen zouden worden gerealiseerd, lukte dat in geen enkele gemeente. Hoe optimistisch Ermelo ook was (het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 13 februari 2018 besloten om minimaal twee maatwerkwoningen te realiseren in Ermelo, zo mogelijk voor 1 juli 2018), werd de eerste locatie na hevige protesten door omwonenden afgewezen en moest de gemeente op zoek naar een andere locatie. En dat viel nog niet mee, zeker niet na de fout gelopen communicatieprocedure. Er waren vervolgens acht locaties in beeld die nader onderzocht moesten worden. Dat is nu dus blijkbaar gedaan. ,,De locaties moeten dus nog verder worden onderzocht op haalbaarheid voordat we over kunnen gaan tot definitieve plaatsing van maatwerkwoningen," aldus de woordvoerder. ,,In dit onderzoek naar haalbaarheid willen we omwonenden zo vroeg mogelijk betrekken. Het streven is om hiermee na de zomerperiode te starten. Realisatie voor januari 2021, is mede daarom niet haalbaar. We willen dit zorgvuldig doen, samen met omwonenden.’’

Onrust

In oktober 2018 vertelde wethouder De Haan ook in gesprek te zijn met de gemeente Harderwijk om gezamenlijk een locatie te realiseren waardoor er wat meer volume zou ontstaan en er structureel toezicht geboden zou kunnen worden. Dit zou dan om een zevental woningen gaan, aldus de wethouder. Nu blijkt dat Harderwijk inmiddels een paar stappen verder is, want, zo zegt de gemeente Harderwijk: ‘Er is in Harderwijk behoefte aan huisvesting voor mensen die niet in reguliere woningen passen’. Ook in Ermelo zijn er enkele mensen die uitzien naar een eigen (maatwerk) woning. Ze wachten al lang, te lang en dat is juist voor deze doelgroep niet goed. Want dan is de kans op onrust groot, en zoals wethouder De Haan al eerder aangaf: ‘Maatschappelijke onrust is pas duur!’