'Zandkampweg nog steeds een goede optie'

ERMELO - Het vinden van een geschikte locatie voor maatwerkwoningen (woonunits voor mensen met meervoudige problematiek) is ingewikkeld. ,,De locatiekeuze is, door het specifieke probleem wat er achter zit, buitengewoon complex,” vertelt wethouder Hans de Haan. ,,Er zijn heel veel variabelen die we hebben moeten uitzoeken om te kijken wat een mogelijke plek zou kunnen zijn. En er is geen een locatie die voldoet aan alles.”

Twee jaar geleden wees het college de locatie aan de Zandkampweg aan voor het plaatsen van maatwerkwoningen. Na onderzoek van diverse locaties in de gemeente Ermelo bleek deze locatie het meest geschikt. Die keus werd op dat moment mede beïnvloed doordat er een bewoner met spoed geplaatst moest worden. Er ontstond veel onrust bij omwonenden. Daarom kwam er een vervolgonderzoek naar andere locaties. ,,Maar de Zandkampweg is voor ons nog steeds een goede optie,” stelt De Haan. ,,Burgers krijgen de problemen van de maatschappij, die vindt dat mensen zelfstandig moeten wonen, op hun dak en zij moeten dat zien op te lossen. Vaak lukt dat, maar soms ook niet.”

Opties

Binnenkort legt het college de raadsleden de opties voor. ,,Zodra we het in de raad hebben behandeld en haar standpunt duidelijk, is dan gaan we met de buurtbewoners praten. Zoals het er nu uitziet komt de gemeente voor de zomer met informatie naar buiten. Ermelo loopt daarmee in deze regio voorop. Twee jaar geleden werd er regionaal afgesproken dat er 14 maatwerkwoningen beschikbaar zouden komen op de Noord Veluwe en er werd een datum gesteld van 1 januari 2019. Die opdracht bleek echter ingewikkelder dan vooraf gedacht. ,,Op rijksniveau worden er allerlei mooie gedachten geformuleerd en op lokaal niveau kunnen we de shit opruimen,” stelt De Haan. ,,En daar zijn we voor, maar dan zou ik het prettig vinden dat we ook daadwerkelijk meer mogelijkheden hebben, zowel qua wet- en regelgeving als qua financiële inzet.”

Overlast 

Maatwerkwoningen zijn woonunits voor mensen die in een woonwijk veel overlast veroorzaken. Vaak kunnen deze mensen de complexiteit van interacties niet aan en is een prikkelarme omgeving meer geschikt. ,,Dit is een hele bijzondere categorie met een specifieke indicatie,” zegt Hans de Haan. Hij gaat er vanuit dat tussen nu en een jaar er twee maatwerkwoningen worden gerealiseerd. ,,Wij proberen de mensen die hiervoor in aanmerking komen zo goed mogelijk te helpen.”