'Sommige bomen konden niet worden verplaatst'

ERMELO – De eerste bomen staan weer in de Stationsstraat. In alle vroegte zijn de bomen uit het bomendepot gehaald op het voormalige terrein van de Driesprong en teruggeplaatst middenin het voetgangersgedeelte van de Stationsstraat ter hoogte van lingeriewinkel Annalien.

,,Je ziet dat het mooi wordt,” zegt Cock Andreae blij. Weken lang werd hij bestookt met kritiek op het handelen van de gemeente. ,,Bomen werden gekapt en mensen hadden daar moeite mee. Dat begrijp ik wel. Het zag er vreselijk uit.” Vooral de boom voor het Griekse restaurant ging de fritoloog aan het hart. ,,We hebben daar met een groepje bij staan kijken en dan komen er herinneringen. Die boom was geplant in 1945, net na de oorlog.”

Ziek

Maar de boom voor het restaurant was ziek en kon niet verplaatst worden. ,,Dat zijn afwegingen… Ik begrijp dat er zo’n acht bomen echt het veld hebben moeten ruimen. Klaar voor kachelhout.” Het kappen van bomen was nodig, omdat in sommige gevallen deze bomen na verplanten niet levensvatbaar zijn. Een aantal andere bomen stond op kabels en leidingen, waardoor verplaatsing van deze bomen niet tot de mogelijkheden behoorde. ,,De rest krijgt een nieuwe plek toegewezen. Natuurlijk is het zonde als een mooie boom omgezaagd wordt,” zegt de gepensioneerde patatbakker met weemoed. ,,Vooral als je er herinneringen aan hebt. En dan vroegen mensen mij of de gemeente wel een kapvergunning had aangevraagd… Ik heb het niet gelezen.” Echter na enig onderzoek meldt Andreae dat men al in een vroeg stadium een kapvergunning heeft gekregen voor wel zeventig bomen. ,,Die twee grote vind ik wel jammer. Dat geeft gelijk zo’n kaalslag.”

Lichter

,,Het is een stuk lichter geworden in sommige winkels en het Pauwenplein lijkt veel groter nu de bomen er niet staan.” Andreae is positief gestemd. ,,Je moet het oude loslaten en open staan voor vernieuwing,” zegt hij filosofisch. ,,We moeten ruimte maken voor jongelui die na ons komen.” De bomen worden herplaatst in het midden van de straat en bezoekers lopen straks dichter langs de winkels en de etalages dan nu het geval is. ,,Het wordt vast mooi,” besluit Andreae.