Nieuwe ontwikkelingen geven meer mogelijkheden

ERMELO – Een jaar wat niemand voor mogelijk had gehouden: Corona met al haar beperkingen en maatregelen. Een jaar waardoor je niets kan vergelijken met de jaren ervoor. Dat geldt ook voor de winkelleegstand. De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende jaren voor een forse toename in de winkelleegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Of dit ook voor Ermelo gaat gelden, is nu nog niet te voorspellen.

Voor de zesde maal zet Ermelo van NU de winkelleegstand in een overzicht. Wat opvalt is dat er in Ermelo minder winkels leeg staan dan voorgaande jaren waardoor de leegstaande winkelvloeren is gedaald tot ruim 1300 m2. Dit komt enerzijds door de verhuizing van een aantal winkeliers vanuit De Enk, maar ook door sloop van oude panden en de daarvoor terugkomende nieuwbouw. Zo is het pand van Baderie aan de dokter Holtropstraat gesloopt en zal er op deze plek aan de dokter Holtropstraat ook geen nieuw winkelpand meer verschijnen, aldus vastgoedondernemer Sven Gravendeel. Hier komen alleen appartementen. Ook het enkele jaren geleden door brand verwoestte pand van Veluwe Vis en de Telecomwinkel is nu uit het straatbeeld verdwenen. Vorig jaar vroegen we ons nog af of Ermelo in 2020 afscheid kon nemen van de lege panden in De Enk, maar door allerlei redenen kwam het er nog niet van. Wel is duidelijk geworden dat de nieuw geplande winkels allen opgevuld gaan worden.

Retail

De prognoses over de toekomst wat betreft retail en winkelleegstand zijn allemaal erg slecht. Er worden de komende jaren een grote leegstandsgolf verwacht. Op dit moment staat gemiddeld 7,6 procent van de winkels leeg. Dat getal lag in januari 0,3 procent lager, gezien de crisis een bescheiden toename. ‘En dus kun je stellen dat overheidssteun voor ondernemers doel treft’, aldus onderzoeksbureau Locatus. De steunmaatregelen houden echter een keer op. Men verwacht eind volgend jaar vijfduizend gesloten panden extra, bovenop de 16.500 lege winkels die Nederland nu heeft. Het leegstandspercentage komt dan uit op een ongekende 9,9 procent. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de vorige crisis lag de door Locatus gemeten leegstand rond de 7,5 procent. Door Corona is het aantal winkelbezoekers met z’n vijftig procent gedaald. In Ermelo stonden afgelopen jaren gemiddeld zo’n 25 winkels leeg. In 2019 was het aantal lege winkels gedaald naar twintig en nu zelfs naar negen! Overigens houden we De Enk even buiten beschouwing, immers de meeste panden zijn of worden na de renovatie verhuurd.

Woonruimte

Een ongekend aantal leegstaande panden hebben dit bijzondere jaar een nieuwe ondernemer gevonden. Zo opende Fira Wonen in juni haar pand aan de Stationsstraat 89 en Ionut Matei eind november zijn Ionut Barbershop Ermelo aan de Stationsstraat 87a. Livera vertrok eind februari uit De Enk naar een nieuwe winkel naast Blokker, Stationsstraat 101. In juli werd met veel publieke aandacht Nero Barbershop vanuit De Enk verhuisd naar Stationsstraat 82c. En in augustus verhuisde ook juwelier Van Dam vanuit De Enk naar Stationsstraat 101a. In dezelfde maand opende familie Shabani hun Bloemenzaak Dafina op Horsterweg 1a. Florado opende in september een tweede bloemenwinkel op Stationsstraat 8 en Cor Laanstra verhuisde met z’n postzegelhandel naar het voormalige Hondenhobbypand aan de dokter Holtropstraat 102. Ook Media Telecom kreeg een ander pand en vertrok naar Stationsstraat 66 en werd het voormalige pand van Intersport aan Stationsstraat 108 verhuurd aan winkelketen Okay Fashion, die in maart 2021 haar winkel zal openen. Zo werden er dit jaar , ondanks Corona, meerdere winkelpanden gevuld. Hoewel geen winkelpand kwam ook het gebouw van de ING dit jaar leeg te staan. Het oude, monumentale postkantoor, Het Wapen van Ermelo heeft eind dit jaar een nieuwe eigenaar gekregen die er volgend jaar grand café Het Postkantoor gaat beginnen. Daarnaast openen Monique en Ralph van Bekkum uit Berkel en Rodenrijs hun Italiaanse restaurant Pasto, naar verwachting begin volgend jaar. Het pand Putterweg 9-11 werd van winkelpand verbouwd naar woonruimte.

Leegstand

Vorig jaar zijn er door Ermelose vastgoedeigenaren samen met winkeliers, de Rabobank en de gemeente Ermelo plannen gemaakt om het traject De Nieuwe Winkelstraat in te gaan. Een plan om met elkaar toekomstbestendig te ondernemen. Helaas heeft ook hierin Corona roet in het eten gegooid. De gesprekken liggen stil, de plannen voorlopig in de ijskast. Maar van uitstel komt zeker geen afstel. Naast de successen, zijn er toch ook nog lege winkelpanden, waarvan er enkelen al langere tijd leegstaan en het blijkbaar maar niet lukt om een ondernemer hiervoor te interesseren. Ook in de plannen voor Markt 2.0 zijn nog steeds winkelvierkantemeters gepland. Bouwen voor leegstand? De tijd zal het leren.