Keurmerk voor inzet leefbaarheid in en rondom supermarkt 

ERMELO – PLUS Berntsen is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer Sander Berntsen ontving het keurmerk op 13 april in aanwezigheid van Hugo Weidema, wethouder gemeente Ermelo. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Berntsen en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. Deze enthousiaste ondernemer zorgt ervoor goed zichtbaar te zijn in de gemeenschap en veel verenigingen, scholen, evenementen, activiteiten, maar ook goede doelen, een buurthuis en een verzorgingscentrum worden door de supermarkt ruimhartig ondersteund. De winkel is niet meer weg te denken als het gaat om het in stand houden van de leefbaarheid. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria

PLUS Berntsen in Ermelo is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame energie, veilige omgeving, bewuste afvalreductie, en slimme logistiek. Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit. Hij benadrukte dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Berntsen is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ,,Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt."

Risico

Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met PLUS Berntsen in Ermelo hebben ruim 260 supermarkten in Nederland het
Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.