SBI-code bepaalt of er een ontheffing kan worden gegeven

ERMELO – Sinds een jaar mogen supermarkten op zondag de deuren openen. De gemeenteraad besloot met 11 tegen 9 stemmen in te stemmen met het initiatiefvoorstel van Progressief Ermelo. Sindsdien zijn er enkele andere ondernemers die ook een ontheffing hebben aangevraagd. Zonder succes en dat lijkt op willekeur. Zeker omdat bijvoorbeeld Gastrovino De Bourgondiër wel een ontheffing heeft gekregen.

Naast de supermarkten kreeg ook Kampeerwereld Hendriks toestemming om op zondag open te gaan. Hiervoor werd de Winkeltijdenverordening van de gemeente Ermelo aangepast. Dit is aangeduid met een SBI-code 47.11. Niet de producten zijn hierin leidend, maar een code. ,,Die code heb ik,” vertelt Erik Wegerif, eigenaar van De Bourgondiër. ,,Ik heb daarom de ontheffing aangevraagd. Just in case of…” Overigens heeft Wegerif momenteel geen behoefte om zijn winkel in De Enk op zondag te openen. Andere ondernemers waaronder Het Drankenkabinet, Action en Pets Place willen graag die vrijstelling, maar krijgen die niet omdat ze niet de juiste SBI-code hebben. ,,De vrijstellingen zijn door de gemeenteraad specifiek aangegeven, en het college handelt in het licht daarvan,” reageert persvoorlichter Alexandra Corver. ,,De winkeltijdenverordening is nog geen jaar geleden vastgesteld na uitgebreid in de raadstafels te zijn besproken. Het college vindt het op dit moment passend om binnen de kaders die de raad heeft aangegeven te blijven.”

Willekeur?

Hoe lang het nog duurt voordat er een verruiming komt van de Winkeltijdenverordening zodat ook andere winkeliers de keus kunnen maken om op zondag open te gaan is onbekend. Evenmin is duidelijk of er nog meer winkels zijn die de SBI-code 47.11 hebben. Voorlopig blijft de zondagsopenstelling in elk gevan beperkt tot de supermarkten en enkele andere winkels. Dat voelt voor sommigen als willekeur.

boodschappenpakket 23