Van kringloopmaterialen worden nieuwe producten gemaakt

ERMELO – Alle gemeenten moeten in 2030 bij voorkeur een Circulaire Ambachtscentrum hebben waardoor de afvalstroom wordt teruggedrongen. Inmiddels zijn er een kleine 80 centra. De meesten zijn gekoppeld aan kringloopwinkels.

,,Wij vinden dat hier ook zo’n circulair ambachtscentrum zou moeten komen, dan wel in regionaal verband,” vertelt Henk van Bruggen namens de Zaak van Ermelo. ,,We hadden gedacht dat de gemeente hierin initiatief in zou nemen, maar dat gebeurde niet. Daarom hebben we daar zelf het initiatief in genomen.” In het najaar heeft de Ermelose ondernemer een aanvraag ‘Vooroverleg omgevingsvergunning’ gestuurd. ,,We hebben alle mogelijke ketenpartners bezocht,” aldus Van Bruggen. De gemeente Ermelo staat positief tegenover dit initiatief, maar het is geen onderwerp van beleid. ,,De ambtenaar zegt: we hebben de menskracht niet, het geld niet en de tijd niet.” Voor Van Bruggen is dat geen reden om te stoppen. Sterker nog, hij heeft een excursie verzorgd in Apeldoorn met beleidsmakers en ketenpartners bij het Circulaire Ambachtscentrum daar.

Textiel

,,Wij willen in Ermelo starten met een textielatelier en een reparatieshop.” Het gaat dan om het hergebruik van goederen. Van gerecyclede kringloopmaterialen en -stoffen worden ‘nieuwe producten gemaakt. ,,We zijn met het team van de Zaak van Ermelo naar het circulaire textielatelier in Amersfoort wezen kijken. Die werken gewoon in opdracht voor andere bedrijven.” De Ermelose medewerkers hebben ook een training gehad over de circulaire ‘wereld’. ,,We betrekken onze medewerkers hier vanaf het begin bij.” De uitdaging is vooral het vinden van ‘handjes’.

Voorbeelden

,,Er zijn mooie voorbeelden in het land en je hoeft het allemaal niet te bedenken,” aldus Van Bruggen. De eerste stap kan hij in de huidige locatie aan de Heidelaan. ,,We gaan ‘indikken’ op de meubelafdeling. Maar in de toekomst zou het mooi zijn als we activiteiten kunnen doen gekoppeld aan een afvalbrengstation.” Hij denkt aan een locatie waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. ,,Als je dat ook fysiek bij elkaar brengt, scheelt dat veel ‘logistieke bewegingen’.” Zo zouden functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd kunnen worden, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

Afvalreductie

De Zaak van Ermelo geeft aan dat dit plan van groot belang is voor de gemeente in het kader van afvalreductie, inzet van mensen vanuit het sociaal domein en het realiseren van tal van duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het verminderen van CO-2 uitstoot. ,,We hebben nu de bestemming ‘kringloop’, maar de gemeente hanteert een hele nauwe definitie van ‘kringloop’. Als wij nu van een spijkerbroek een tas maken, dan is het een nieuw product. Wij proberen een bijdrage te leveren aan circulariteit. We halen mensen uit de kaartenbak, we bieden kansen aan statushouders…” Het college geeft als reactie hierop het volgende antwoord: ‘Circulair en kringloop zitten heel dicht bij elkaar. We gaan daar nog eens goed naar kijken’. De wethouder is positief over het voorliggende initiatief. Wel plaats hij de kanttekening dat uitbreiding op deze locatie niet wenselijk is. Dat past niet in de gedachte om het bedrijventerrein Kerkdennen te transformeren naar wonen.