Locatie met truckparking en waterstoftankstation

ERMELO - De bedrijvenkring Ermelo (BKE) wil langs de A28-corridor ruimte ontwikkelen voor transport- en logistieke bedrijven. ,,Daar zijn ze optimaal gevestigd voor de ritten op langere afstand, nationaal en internationaal,” vertelt Roel Oosterhoff namens de BKE. ,,Een nieuwe locatie voor trucks biedt mogelijkheden faciliteiten te creëren die nu al gewenst zijn, zoals een truckparking, waar de auto’s veilig staan en de chauffeurs kunnen eten, verblijven, recreëren en slapen.”

De plannen zijn ambitieus en er wordt ingezet op ruimte voor nieuwe concepten. ,,We hebben mooie Ermelose transportbedrijven. Dat in combinatie met een waterstoftankstation zou toekomstperspectief bieden. Maar mogelijk kan op deze locatie ook veel worden geïnvesteerd in de opwek van energie; wij denken op voorhand aan windmolens en zonnepanelen; de laatste kunnen fungeren als overdekking van het truckpark.”

Werkgelegenheid

Ermelo prijst zich gelukkig met grote bedrijven die aan veel mensen werkgelegenheid bieden. Een aantal van deze bedrijven vraagt meer ruimte, vanwege de groei die ze doormaken. ,,En we houden ze graag in Ermelo. De ondernemers geven bovendien te kennen bij voorkeur in Ermelo te blijven, vanwege binding met het dorp. ” Maar de groei van de bedrijven brengt ook overlast met zich mee. Vooral de bedrijven op het bedrijventerrein Kerkdennen, dat direct naast een woonwijk ligt, zorgen voor overlast van de omwonenden, waaronder kinderen van de basisschool, pal naast het bedrijventerrein. De bedrijvenkring zoekt daarom al lange tijd naar mogelijkheden om een aantal bedrijven te verplaatsen naar locaties aan de buitenkant van het dorp, dichtbij de snelweg A28.

MKB rapport

Oosterhoff kwam tijdens zijn presentatie nog terug op het MKB rapport waarvan de uitslag onlangs gepresenteerd is. ,,We zijn als gemeente van plaats 21 naar plaats 42 gezakt,” vertelt Oosterhoff. ,,We willen geen zesjes cultuur. Wij vragen van de gemeente meer ambitie.” Hij spreekt de wens uit dat de gemeente zich inspant in om in 2022 tot de top 5 MKB-gemeenten in Gelderland behoren. Hij spreekt wethouder Leo van der Velden hierop aan. Ondernemers willen graag meer terugzien van de zeer hoge OZB-lasten in deze gemeente. ,,We hopen dan ook dat er een accountmanager bedrijven komt die de ruimte krijgt met ondernemers te spreken, behulpzaam te zijn met het bereiken van duurzaamheidsdoelen en ze invloed te geven op het beleid van de gemeente.”

Van der Velden laat weten het MKB rapport te zien als een nulmeting. ,,Ik ben wel teleurgesteld in het feit dat er slechts 22 enquêteformulieren zijn ingevuld. Dat zegt ook wat over de betrokkenheid.” Hij beaamt dat er nog stappen te maken zijn en is blij met de Visie 2030 die de BKE heeft opgesteld. Al eerder sprak Van der Velden de wens uit om juist in Ermelo een waterstoftankstation te realiseren. Ook het idee om een Dag van de Ondernemers te organiseren heeft zijn aandacht. ,,Hoe dat eruit zou moeten zien dat weet ik niet. Daar moeten we eens over doorpraten. Dit najaar moet er een ondernemersprijs worden uitgereikt. En misschien is het goed om weer een Ondernemer van het Jaar te benoemen,” aldus de wethouder.