Strategische overname landelijke opleider door lokale speler

ERMELO - Arbo Select neemt met ingang van 1 januari Copla Opleiding en Training B.V. en Copla Consultants B.V. over. Hierbij zijn samenwerking, kennisdeling en marktverbreding de voornaamste redenen.

Copla adviseert, coacht en doceert al meer dan 30 jaar directies, managers en adviseurs over arboveiligheid, met als doel het werk in de praktijk daadwerkelijk veiliger te maken. De landelijke opleider voor Arbo- en brandveiligheidszorg gaat zich vanaf 1 januari samen met Arbo Select herpositioneren. Jarenlange ervaring en de expertise van vakdocenten, consultants en een geolied supportteam hebben deze no nonsens organisatie gemaakt tot een degelijke en betrouwbare partner voor werkend Nederland. 

Korte lijntjes

Ermeloër Hans Slagboom is initiatiefnemer van Arbo Select. Hij wil, net als iedere weldenkende ondernemer, niet betalen voor hoge voorrijkosten van specialisten met lange reis- en wachttijden. Wat hem betreft zijn juist de korte lijntjes en duidelijke afspraken met betrouwbare en deskundige dienstverleners belangrijk. Het blijkt dat zijn producten naadloos aansluiten op de visie van Copla. Samen met de op stapel staande uitbreiding van het productportfolio zal Copla zich dan ook gaan positioneren als de one-stop-shop voor Arbo- en brandveiligheidszorg in Nederland. In de ruim dertig jaar is het landschap sterk veranderd en zal Copla 2.0 nog meer gaan aansluiten aan de behoefte en wensen van de steeds drukker wordende werkende mens. Beide bedrijven zullen naast elkaar zowel lokaal als landelijk een veilige werkplek dichterbij brengen.