Van Malestein wacht niet meer op fietspad

ERMELO – Vanavond werd er bij Pluimvee- en Eierhandel Van Malestein aan de Zeeweg een klein besloten feestje gevierd. Een klein feestje, omdat het in deze Coronatijd niet past om dit groots aan te pakken. De eerste eierautomaat in Ermelo werd in gebruik gesteld. Leuk voor de Ermeloërs die verse eieren kunnen ‘trekken’, maar ook voor de toeristen die langsfietsen over het nieuwe fietspad op de Schaapsdijk. Maar, dat laatste valt overigens nog te bezien.

Al jaren wordt er bij Pluimvee- en Eierhandel Van Malestein gedacht over een eierenautomaat. ,,Uiteindelijk wilden we wachten op het fietspad wat naast de Schaapsdijk zou komen,’’ vertelt Jan van Malestein. ,,Maar dat duurde zo lang dat we besloten het toch maar uit te voeren.’’ En vanavond werd, in aanwezigheid van familie, de eierenautomaat geopend. ,,Het is toch weer een hoofdstuk erbij, zo’n automaat,’’ vertelt schoonzoon en bedrijfsleider Marco van Donkersgoed. ,,Er komt toch best wel veel bij kijken om het uit te werken. Afgelopen winter werden de plannen concreter en werd duidelijk waar deze zou komen, hoe deze er uit zou komen te zien etc.’’ De automaat moest natuurlijk voldoen aan de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen en werd gemaakt door de broers Jan en Aart van de Ruitenbeek. Van Donkersgoed: ,,Alles deden ze, van metselen, timmerwerk, elektra en internet: de jongens pakken alles zelf aan.’’ Daarom mocht Jan met z’n vrouw en kinderen het lint doorknippen.

Pinnen

Ondanks dat het fietspad er nog niet ligt, kan men vanaf morgen zelf verse eieren kopen. Van Donkersgoed: ,,We kregen steeds meer mensen die langs kwamen om eieren te kopen. Maar daar zijn we niet op ingericht en steeds allerlei volk op het bedrijf is ook niet handig en mag ook formeel niet.’’ In de eierautomaat kunnen zo’n zesduizend eieren, verpakt in verschillende aantallen. ,,Mensen kunnen kiezen uit tien eieren, twintig, dertig, zestig en negentig. En betalen gaat per pin. Contant geld zien we niet zitten en er is dan ook teveel risico op diefstal,’’ vertelt Jan van Malestein. ,,We hopen natuurlijk dat we regelmatig moeten bijvullen en als het nodig is, plaatsen we meer eieren. We kunnen namelijk uitbreiden tot wel tienduizend eieren.’’

Fietspad

‘Gevaarlijke wegen in Horst en Speuld krijgen fietspaden’, dat kopten de media eind 2017. Er zouden drie, voor fietsers, gevaarlijke wegen in het buitengebied voor fietsers worden aangelegd. Het fietspad aan de Zeeweg zou in de zomer 2018 aangelegd worden, en voor die op de Schaapsdijk en de Garderenseweg in Speuld was meer tijd nodig, minstens twee jaar. Toenmalig wethouder Jan van Eijsden wilde het spreekwoordelijke verdrinkende kalf voor zijn want iedereen kon met z’n boerenverstand wel nagaan dat die wegen gevaarlijk zijn. Vooral voor schoolgaande jeugd en toeristen in de zomer. Het probleem met de Schaapsdijk lag inderdaad ook wat ingewikkelder omdat de raad moest kiezen tussen een pad op de dijk of een vrijgelegen fietspad westelijk van de dijk. En als het fietspad vrijliggend wordt, moet er eerst worden onderhandeld met de eigenaren van de grond. Logisch! Maar ook het fietspad langs de Zeeweg ligt er nog niet. Ondertussen is het zomer tweeduizend twintig en is er van fietspaden is nog geen sprake. Nog niet, of? Er kwam in 2018 een vernieuwde raad en daar uitvolgend ook een nieuw college en er werd veel, heel veel geld uitgegeven aan allerlei plannen. Ook aan de beloofde fietspaden. De plannen werden door de gemeenteraad goedgekeurd en niets stond de aanleg nog in de weg. Toch?

Aantrekkelijk

Vanuit de buurtvereniging Horst&Telgt werd meegedacht met de gemeenteraad door middel van de structuurvisie. Er werden werkgroepen ingesteld die, ondersteunt door een zogenaamde gebiedscoördinator van de gemeente Ermelo, zaken verder uitwerkten en concreet maakten. In de werkgroepen Toerisme werden plannen besproken om door middel van betere samenwerking tussen de lokale ondernemers en recreatieparken de buurtschappen voor toeristen beter op de kaart te zetten. Daarnaast wordt een mooie fietsroute worden toegevoegd aan een fietsapp. En dus werd er door allerlei ondernemers bedacht hoe ze aantrekkelijk(er) kunnen worden voor toeristen en dagjesmensen. Ondertussen werd wel duidelijk dat een fietspad óp de Schaapsdijk (zogenaamde auto te gast) niet realistisch was, er gaat teveel verkeer over de dijk. Dus moest er grond worden aangekocht zodat een fietspad naast de Schaapsdijk zou kunnen worden aangelegd.

Crisis

En toen kwam er een soort van lokale politieke crisis. Veel gedoe tussen collegeleden onderling, weinig vertrouwen in de politici door de bevolking en tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces maakte Folkje Spoelstra van ChristenUnie Ermelo een statement door voor te stellen dat er een aantal plannen moeten worden heroverwogen. En de hele raad nam haar motie unaniem aan met daarbij de vraag of er van de aanleg van het fietspad Schaapsdijk en Zeeweg zou kunnen worden afgezien. Want, hiermee is, volgens Spoelstra, een enorm bedrag gemoeid en is dat nu werkelijk nodig? Wat betreft de ondernemers in de buurtschappen is dit een onzinnige vraag. Natuurlijk moet dat fietspad er komen. ,,Er is de afgelopen periode zoveel over gesproken, er zijn zoveel mensen wezen kijken en er zijn zoveel plannen gemaakt, dat alleen dat al een vermogen heeft gekost. En nog is er geen besluit genomen,’’ legt een gefrustreerde Van Malestein nog maar eens uit. Wat hem betreft heeft hij lang genoeg gewacht op het fietspad. Die is voor hem niet meer nodig, hij heeft zijn eierenautomaat. Laat de recreanten maar komen!