WerkCentraal

Gebrek aan vertrouwen reden voor Baars om op te stappen

ERMELO - Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van de Gemeenteraad met de onderzoekers van het rapport over het functioneren van burgemeester André Baars en de raad, heeft Baars, na een verklaring te hebben voorgelezen, aangegeven zijn ontslag te gaan indienen bij de Koning. 

Op 16 december 2011 trad Achterhoeker André Baars aan als burgemeester van Ermelo. Vandaag, bijna negen jaar later, beëindigde hij zijn carrière in dit Veluwse dorp. In een voorgelezen verklaring gaf André Baars aan dat hij de gemeenteraad, het college, maar ook de inwoners van Ermelo graag de problemen en de commotie daarover, had willen besparen. Baars bemerkte tijdens hun eerste heisessie dat de wethouders een andere kijk hebben op zijn rol. Dat was voor de burgemeester aanleiding om onder begeleiding van een bestuurlijk coach zijn rol proberen te veranderen. Ook bemerkte Baars dat zijn politieke achtergrond een probleem bleek voor een deel van de wethouders. Helaas moest Baars constateren dat er van vertrouwen nog geen sprake is. ,,Ik moet lezen in het rapport dat er een problematische verhouding is. Mijn inzet heeft dus geen verandering te weeg gebracht.’’

Belang

Baars gaf aan verantwoordelijkheid te nemen, en dat mensen zich daardoor soms onheus bejegend voelen, is dat volgens hem maar zo. Baars: ,,Mijn werken is altijd in het belang geweest van de inwoners van deze gemeente. Het proces kan alleen goed lopen als er vertrouwen is, elkaar een spiegel kunnen voorhouden, maar ik geniet niet voldoende vertrouwen. Dat is duidelijk bij de wethouders, maar dat blijkt ook bij de fractievoorzitters zo te zijn. Daarom zal ik de Koning verzoeken om mij ontslag te verlenen.’’