WerkCentraal

Dit proces heeft niet echt winnaars

ERMELO – Het opzeggen van het vertrouwen in burgemeester André Baars was voor de fractievoorzitters de zwaarste beslissing als gemeenteraadslid, maar men staat er wel vierkant achter.

De fractievoorzitters vormden een klankbordgroep. Sarath Hamstra (CDA): ,,We waren op de hoogte dat de stap die we maakten geen politieke daad was.” Het was voor alle fractievoorzitters een zeer zware tijd. ,,Ik ben het geruzie zo zat,” zegt Folkje Spoelstra geëmotioneerd. Alles is er nu op gericht om situatie te verbeteren. ,,De route hoe we hier terecht zijn gekomen, is iedereen bekend,” vindt Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) Ze benoemt het rapport van de verkenners als een 'hapsnap' verhaal met elementen die men voor die tijd ook al wist. ,,Wat we wel gekregen hebben is een rapport dat personen beschadigt. Ik vind het kwalijk.” De vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid heeft voor de fractievoorzitters altijd centraal gestaan. Hamstra: ,,Het ongemak dat er nu een openbaar functioneringsgesprek ligt, dat ervaren wij ook.”

Verzoening

Begin van de avond pleitte professor dr. Paul Frissen, een van de opstellers van het rapport, nog voor verzoening. Hij stelde in dit rapport dat er niks bijzonders aan de hand was. Knoppert: ,,Als de persoon in kwestie de problemen niet herkent, kunnen ze ook niet opgelost worden. Daarom was er geen mogelijkheid tot verzoening.” De fractievoorzitters zijn niet gelukkig met de analyse van Frissen. ,,Ik mis in dit rapport de bevindingen uit onze gesprekken van de gemeentesecretaris, de vermenging met de onderwerpen uit zijn eigen portefeuille van de voorzitters van de raad en de opstelling van de burgemeester bij het verlof van wethouder Van der Velden,” stelt Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo).

Worsteling

,,Dit proces heeft niet echt winnaars,” zegt Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo). Herma van der Weide (VVD) noemt het proces een worsteling. ,,De tv-uitzending Opstandelingen heeft hierin voor ons niets uitgemaakt. De spiegel die je jezelf steeds voorhoudt, is er gedurende het proces telkens geweest.” Wel zegt Van der Weide dat ze de burgemeester niet zo lang hadden hoeven laten bungelen. ,,Daar heb ik een beetje spijt van.”

Zorgvuldig

Eind 2019 waren de berichten over het functioneren van de burgemeester dermate alarmerend, dat de fractievoorzitters de frequentie van de gesprekken hebben verhoogd. Van der Knaap: ,,De alarmerende berichten kwamen niet alleen van de wethouders, maar ook van de gemeentesecretaris. Problemen met de burgemeester die herkenbaar waren vanuit de gesprekken die zijn gevoerd rondom de herbenoeming. De fractievoorzitters zijn hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan.” De raad en het college zitten vooralsnog in een veranderingstraject. Mede door het onderzoeksrapport, maar gezien de ontwikkelingen van vanavond is het de vraag hoe de komende tijd een en ander gestalte gaat krijgen.