WerkCentraal

Aftreden burgemeester is een pijnlijk gebeuren

ERMELO – Ze hebben het niet zien aankomen. Het vertrek van burgemeester André Baars kwam ook voor de collegeleden als een grote verrassing. Wel wist men dat het geen eenvoudige vergadering zou worden. ,,Niemand heeft vooraf kunnen bedenken dat dit zo pijnlijk zou worden,” zegt wethouder Laurens Klappe. 

Vanaf het begin van het aantreden van dit college hebben niet alle wethouders het vertrouwen van de kant van de burgemeester ervaren. Ze spreken van een moeizame relatie die vooral te maken had met de bestuursstijl van Baars en zijn eerste opstelling richting dit college. Het rapport geeft volgens de wethouders dan ook een verdraaiing van de werkelijkheid. ,,Wat dat betreft vinden we dat het rapport van Frissen ver onder de maat blijft,” aldus Klappe. Voor de zomer is er een bestuursadviseur ingevlogen om Baars te ondersteunen. Deze adviseur heeft met het gehele college gesprekken gevoerd waarna er een rapport is gestuurd naar de commissaris van de Koning. ,,De bestuursadviseur deed vervolgens een belrondje. ,,Maar dat rapport hebben we nooit ontvangen. Tot op de dag van vandaag niet,” zegt wethouder Wouter Vogelsang. ,,Dat hadden we via de burgemeester moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd,” vult wethouder Hans de Haan aan.

Partijkleur

De burgemeester haalde tijdens zijn aftredensverklaring flink uit naar de wethouders. Zo noemde hij de partijkleur (CDA) van de burgemeester als een van de factoren die hebben meegespeeld in de ontwikkelingen. ,,Mij persoonlijk maakt het niet uit van welke partij of welk geslacht iemand is,” stelt wethouder Leo van der Velden. ,,We moeten iemand beoordelen op kwaliteit en het moet ten goede komen aan Ermelo.” ,,Waarom vijf volwassen mensen er niet uit kunnen komen, daartoe zijn meerdere pogingen gedaan. De burgemeester heeft een andere rol. Daar verwacht je een andere houding van. Dat heeft hij niet of niet voldoende laten zien.” zegt Klappe. ,,De invulling van portefeuilles is een keuze van de coalitie. Focus op inhoud. Je zou het niet moeten waarderen met goed of fout.´´ Ook als raadslid knetterde het nogal eens tussen Van der Velden en de burgemeester. ,,Hij had kunnen accepteren dat iemand waar hij het niet van had verwacht toe zou treden tot het college.” Van der Velden wil geen slachtofferrol maar had een professionelere houding verwacht van Baars. ,,Het was uitermate persoonlijk van aard.”

Mediation

Frissen heeft conflictmijdend gedrag gesignaleerd in het college. De Haan: ,,Mediation is inmiddels gepasseerd. Dat is de realiteit.” Toch wil hij niet alle blaam op de schouders van de burgemeester leggen. ,,Had je dingen beter anders kunnen doen? Hadden we meer afstand kunnen houden? We hebben geprobeerd conflicten te beheersen. De samenwerking tussen de wethouders onderling verloopt buitengewoon goed.” De Haan spreekt van een collegiaal bestuur, de burgemeester buiten beschouwing latend. Hij spreekt van 'letterlijk steunen'. Mediation is daarmee niet aan de orde. Wel wil hij de hele gang van zaken nog eens goed bekijken. ,,Het is nooit leuk om in een dergelijk proces terecht te komen. Wij hebben hier nooit voor gekozen. We voelden ons hiertoe gedwongen.” Volgens De Haan is het beter voor Ermelo dat het nu zover gekomen is.