WerkCentraal

‘Open, eerlijk en betrouwbaar zijn naar elkaar’

ERMELO – Alleen als iedereen open, eerlijk en betrouwbaar is naar elkaar, komt de bestuurskracht in Ermelo weer in bloei. Dat zijn de woorden van woordvoerder Erik van der Weide (CDA Ermelo). Deze partij omarmt het rapport van professor Frissen vanuit de NSOB. 

Het probleem ligt wat Van der Weide betreft breder dan alleen het functioneren van de burgemeester. ,,Gebrek aan bestuurskracht ligt nooit aan één persoon. Wij zijn het met de commissaris van de koning eens dat we spreken van een brede bestuurscrisis in Ermelo die ons allemaal raakt.” Er is bij velen een aanzet tot zelfreflectie te zien. Daarvoor is ook een motie ingediend. ,,We willen een commissie samenstellen en een plan van aanpak opstellen om beter en effectiever in gesprek te gaan met inwoners en organisaties,” stelt René Arts (Progressief Ermelo). Hij diende de motie in namens BurgerBelangen Ermelo, CDA Ermelo, ChristenUnie Ermelo en Progressief Ermelo. Doel is om samen een sterk, betrouwbaar en goed functionerend gemeentebestuur.

Macht

De moties zijn procesoplossingen. ,,De echte oplossing zit van binnen,” zegt Erik van der Weide. ,,Ik constateer dat we allemaal de politiek in zijn gegaan om de samenleving te dienen. We nemen allemaal verantwoordelijkheid voor het maken van plannen, het vertegenwoordigen van onze inwoners en het controleren van het bestuur. We rekenen er op dat iedereen open, eerlijk en betrouwbaar naar zichzelf en naar anderen is en beseft dat we elkaar nodig hebben. Macht is om te dienen, niet om te heersen.’’ De motie is uiteindelijk unaniem aangenomen.