WerkCentraal

Rare laatste termijn voor loco door bestuurlijke sores

ERMELO - Het gemeentehuis is vrijwel leeg, een serene rust heerst in het net gerenoveerde gebouw. Eén van de weinige aanwezigen is loco-burgemeester Laurens Klappe. Sinds het vertrek van André Baars neemt hij tijdelijk de honneurs waar. Een rare laatste termijn voor deze door de wol geverfde politicus. ,,Iedere periode is anders, maar het gedwongen vertrek van een burgemeester is toch een bijzondere omstandigheid die je niet graag meemaakt. Los van het feit of het goed of slecht is, je hebt met mensen te maken.”

Als wethouder is Klappe bezig aan zijn derde termijn. Hij doet het woord namens de vier wethouders. ,,Eigenlijk wisten we al bij het aantreden van dit college dat we te maken hadden met botsende karakters. En de een heeft daar meer last van dan een ander,” vertelt de ervaren wethouder. Als coalitiepartijen hebben de vier wethouders ervoor gekozen om met elkaar te gaan samenwerken. ,,Wij zijn die relatie met elkaar aangegaan en hebben hierin ook een gelijkwaardige positie als wethouders. De positie van de burgemeester is anders. Formeel staat hij erbuiten en toch wil en moet je het met elkaar doen.” Uit het onderzoek en de verklaringen van vorige week blijkt dat met name de invulling van de burgemeestersrol voor Baars een probleem was. ,,Hij heeft vanaf dag één laten blijken dat dit niet zijn college was,” verklaart Klappe. ,,André is hierdoor van het begin af aan een buitenstaander in gebleven.”

Worsteling

De terugblik met de loco-burgemeester geeft aan dat het natuurlijk veel energie heeft gekost. ,,Op zichzelf was dat een worsteling. Ieder college gaat periodiek de hei op, eerst om elkaar beter te leren kennen en halverwege om te evalueren. Maar nu was er vooral het thema ‘hoe krijgen we André binnenboord'. Je moet immers wel gewoon samenwerken en hebt de professionaliteit om dat te doen.” De afgelopen maanden is er veel publiciteit rondom deze bestuurskwestie geweest. Dat betreurt Klappe. ,,Misschien was het beter geweest als hij in een eerder stadium consequenties had getrokken en de eer aan zichzelf had gehouden. Ik zou wensen dat al die publiciteit hem niet overkomen was.” Overigens wisten ook de wethouders niet dat de burgemeester tijdens de politieke avond zijn ontslag zou aankondigen. ,,We hadden verwacht dat hij, omdat hij de afgelopen weken bleef zitten, ook de raadsvergadering zou blijven zitten om in ieder geval zijn verhaal te doen. Nu blijf je in verwarring achter en krijgen we geen antwoord meer op vragen.” Een onwerkelijke sessie noemt Laurens Klappe het.

Hoe duid je dingen?

Inmiddels zijn we een week verder en natuurlijk is er veel nagepraat. ,,We hebben gekeken naar het verloop. Hoe duid je dingen? We wisten natuurlijk al langer dat er wat speelde.” Daarmee duidt Klappe op stappen die de fractievoorzitters namen. ,,In september heeft André ons verteld dat het vertrouwen door de fractievoorzitters was opgezegd en toen wisten we ook feitelijk dat dit een lastige periode zou worden.” En het werd een lange periode. ,,Achteraf gezien te lang. Vanaf het moment dat het onderzoek gehouden werd tot afgelopen woensdag is een hele lange periode geweest voor iedereen om er wat van te vinden.”

Integriteit

Inhoudelijk moet er woensdagavond nog over gedebatteerd worden. Klappe twijfelt niet aan de integriteit van Baars. ,,Nee, ik heb een wat andere kijk op de manier hoe je met inwoners omgaat dan dat André. En mijn collega’s doen dat ook weer anders. Iedereen heeft zo zijn eigenheid en dat respecteer je ook. Maar je staat er als college samen voor. Zeker in dit college was dat af en toe een zoektocht.” Klappe trekt vervolgens een vergelijking met vorige colleges en concludeert dat die wethouders wat gelijkmatiger waren.

Geschiedenis 

De leegte in het gemeentehuis heeft vooral te maken met de coronamaatregelen. Het nemen van besluiten gaat gewoon door. ,,Het gedoe er omheen vraagt natuurlijk wel meer tijd en energie en dat is niet leuk. Maar als college denken we dat we met goeie dingen bezig zijn. De aan- of afwezigheid van de burgemeester doet daar weinig of niks toe.” Is het probleem nu opgelost? ,,Nee,” zegt Klappe. ,,Ik denk dat het goed is dat een aantal thema’s van meerdere kanten belicht worden. Ieder thema is anders en elk dossier heeft een andere geschiedenis. Neem het dossier van Ten Hove. Dat is een proces dat al jaren loopt, waar ongetwijfeld ook de gemeente fouten in heeft gemaakt. Maar dit dossier loopt al een jaar of twintig, ver voordat André Baars er was. Je kunt vinden dat er domme besluiten genomen zijn. Daar kun je op terugblikken, maar ze zijn wel genomen.” Hij wil ook benadrukken dat we nu kijken met de kennis van nu. ,,We hebben in de loop der jaren andere wethouders gehad, die er ook allemaal hun eigen stempel op wilden drukken. Zij hebben alle beslissingen ook genomen naar eer en geweten.”

Afscheid 

De wethouders moeten nu afwachten welke waarnemend burgemeester er komt en wanneer. ,,We voelen in dat opzicht gezonde spanning, dat biedt ook weer nieuwe kansen.” Klappe lacht en zegt: ,,Er gaan al wat namen over tafel en er worden geintjes over gemaakt. Maar wij gaan er niet over. We willen daar best iets over vertellen aan de fractievoorzitters, maar of ze dat meenemen en wat de commissaris van de Koning daarmee doet…” Contact met collega Baars is er overigens sinds de politieke avond niet meer geweest. ,,Dit heeft tijd nodig, maar ik vind ook dat hij recht heeft op een afscheid. Daar moet alleen de tijd eerst rijp voor zijn."