Burgemeester was al eerder verzocht te vertrekken

ERMELO – Het is een enigszins beladen politieke vergadering waarin een streep getrokken moet worden en vooruit wordt gekeken. Het probleem van botsende bestuursstijlen is een terugkerend thema. En in hoeverre is men bereid om te kijken naar het eigen functioneren? Opvallend was het feit dat de wethouders al in een eerder stadium de burgemeester hadden verzocht de termijn van zes jaar niet uit te zitten.

Duidelijk is geworden dat de chemie tussen de burgemeester aan de ene zijde en de wethouders aan de andere kant al lange tijd weg was. Dat werd onderstreept met het rapport Frissen. Een rapport waar overigens veel kritiek op was. Wethouder Leo van der Velden (SGP): ,,Wij wisten waar we in 2018 aan begonnen. Dit college is niet op ideologie gebaseerd, maar dit is een 'zakenkabinet'." Van der Velden heeft spijt dat hij meegewerkt heeft aan het rapport. ,,Van de gesprekken die we hebben gevoerd, ligt de informatie nu wel allemaal op straat. We zijn daarin een klein beetje gepiepeld. De vertrouwelijkheid is geschaad.” Van der Velden is zelfs enigszins ontroerd: ,,Dit moet mij echt van 't hart.”

Vijandbeeld

In 2018 is de situatie ingrijpend veranderd. ,,Dat toont wel de sfeer waarin deze coalitie gevormd is,” zegt wethouder Hans de Haan (VVD). ,,Dat het als een verrassing kwam, snap ik best. Maar dat er sprake was van een vijandbeeld, absoluut niet.” Eerder meldde raadslid Erik van der Weide (CDA Ermelo) al dat er rond de verkiezingen in 2018 een en ander mis is gegaan vanuit frustratie. ,,Onze stem tegen de individuele wethouders was niet passend, niet constructief. Ondanks dat we deze tegenstem zelf zagen als een algeheel protest tegen het proces, werd niet gevraagd om een processtem, maar om een stem voor het aantreden van individu. Van een mens. En ieder mens verdient een kans. Ook de zure opmerkingen die maanden later nog volgden in de politieke besluitvorming dragen niet bij aan een betere bestuurscultuur in Ermelo.”

Excuses

Meer dan veertig jaar lang stond het CDA in Ermelo aan het roer. Dat er in 2018 verandering kwam met het CDA in de oppositie, zorgde voor euforie bij een aantal partijen. Wethouder Hans de Haan biedt excuses aan voor emotionele uitingen destijds. Hij stelt nooit bagatelliserend gedaan te hebben over de samenwerking tussen de wethouders. ,,Er is sprake van een collegiaal bestuur. En zonder zelfreflectie kan niemand functioneren.”