Sentiment van de samenleving doet er niet toe

ERMELO – 'Zijn we in een tunnelvisie beland?' Die vraag speelde tijdens de politieke avond over de realisatie van een parkeergarage. Volgens wethouder Laurens Klappe is er geen andere optie. ,,Die parkeergarage moet er komen. Of we het leuk vinden of niet.”

De realisatie van de Action, Aldi en Plus op de Markt gaat gepaard met een verplichting om 360 parkeerplaatsen aan te leggen. Een demontabele parkeergarage aan de Chevallierlaan moet volgens Klappe de oplossing bieden. ,,Maar de bomen en de houtwal die hiervoor moeten verdwijnen zijn niet demontabel,” reageert raadslid Evelien Kars (Progressief Ermelo).

Kwetsbaar stukje

De meeste raadsleden vragen zich af in hoeverre de gemeente aan de afspraak gebonden is. ,,Dat is een non-discussie,” stelt projectmanager Tanne van Nispen. Er is volgens hem een resultaatsverplichting om circa 360 parkeerplaatsen te realiseren. Dat wil zeggen dat alleen inspanning daartoe niet voldoende is. Volgens inspreker Karel de Greef is het probleem anders oplosbaar. Hij maakt zich enorm zorgen over dit kwetsbare stukje Ermelo. De bouw van een parkeervoorziening gaat immers ten koste van een historische houtwal. Ook zullen minimaal 45 bomen het niet overleven.

Ambtenaren

Eén van de argumenten die werd aangedragen dat een parkeergarage op deze locatie niet gewenst is is het feit dat het vaak gebruikt wordt als hangplek voor jongeren. De Greef: ,,En als je goed telt, dan heb je het ook niet nodig.” Dan is het wel belangrijk dat ambtenaren gaan parkeren bij het Kerkelijk Centrum. ,,Daarbij is de gemeente niet juridisch gebonden aan de overeenkomst die vijf jaar geleden is afgesloten,” stelt de inspreker. ,,De behoefte is sindsdien enorm veranderd. Ga dat gesprek met de projectontwikkelaar aan.”

Tunnelvisie

Volgens Klappe is de realisatie van een parkeergebouw een plan met visie op de toekomst. Bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het Raadhuisplein, wordt niet direct weer tegen de beperking van het aantal parkeerplaatsen aangelopen. Toch lijkt een meerderheid van de raad niet veel te voelen voor dit plan. ,,We zijn heel erg bang dat het college met dit concrete voorstel al in een tunnelvisie is beland,” zei Erik van der Weide. ,,Als we al spreken van een probleem, wat zijn dan alternatieve oplossingen? Want het is een publiek geheim dat wij als CDA alles behalve deze oplossing zien zitten.”

Opdracht

Ook inwoners van Ermelo snappen de keuze voor een parkeergarage niet. Van Nispen: ,,Het sentiment in de samenleving is hier minder belicht. Mijn uitgangspunt, (bijna) ongeacht het sentiment wat er leeft, is het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen.” De, op projectbasis ingevlogen, manager voor de gemeente denkt dat er zelfs méér behoefte aan parkeerruimte is. Raadslid Ronald van Veen begrijpt de houding van Van Nispen niet. ,,De ChristenUnie is erg geschrokken van deze reactie die het een nonsens discussie noemde. De emotionele gevoelens vanuit de samenleving zijn direct geparkeerd door de opmerking 'Ik heb slechts een opdracht uit te voeren'. Als volksvertegenwoordiger kan ik dit, zeker gezien de voorgeschiedenis en de behandeling van het bestemmingsplan destijds, niet naast mij neerleggen.” Het laatste woord is hier dan ook nog niet over gezegd. 25 november komt er een vervolg op deze vergadering.