College stelt hoofdlijnen omgevingsvisie vast 

ERMELO - Hoe ziet Ermelo er in de toekomst uit? En wat zijn de ambities en doelen voor de leefomgeving? Dat zijn de belangrijkste vragen voor in de omgevingsvisie van Ermelo. Het college heeft daarvan de hoofdlijnen vastgesteld.

De invoering van de omgevingswet op 1 januari 2022 komt snel dichterbij. Een onderdeel hiervan is het maken van een omgevingsvisie voor de hele gemeente Ermelo. De omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor onze leefomgeving. Zowel fysieke als sociale thema's krijgen hierin een plek. In de omgevingsvisie maakt de gemeente een integrale afweging. Dat wil zeggen dat we kijken naar alle beleidsterreinen en die met elkaar verbinden. De omgevingsvisie is straks het document dat richting geeft aan de ontwikkelingen in de toekomst.

Invoering omgevingswet

Overigens is er landelijk nogal wat weerstand tegen de invoering van de omgevingswet op 1 januari. De helft van de wethouders heeft aangegeven dat de wet opnieuw moet wordt uitgesteld of helemaal moet worden afgeblazen. Naast het digitale stelsel en de financiën duikt vooral corona op als nieuwe spelbreker. Het college van B&W in Ermelo zegt positief te staan tegenover de invoering van de nieuwe wet. ,,Wij zijn met de taken die bij de gemeente liggen, zoals de omgevingsvisie, goed op koers,” zo laat men weten.

Concept omgevingsvisie

In december zijn er over diverse onderwerpen gesprekken geweest met organisaties, verenigingen en buurt- of wijkraden. In januari konden inwoners een online enquête invullen. Daarnaast hebben een aantal VMBO-leerlingen van het Christelijk College Groevenbeek hun blik op de toekomst van Ermelo gedeeld. Deze informatie en uitkomsten gebruikt de gemeente bij het maken van een concept omgevingsvisie.