Raadscommissie maakt shortlist

ERMELO - Heeft de gemeente de afgelopen jaren gehandeld? Dat moet duidelijk worden na drie dossieronderzoeken en eventueel een raadsenquete. De raadscommissie kiest voor afbakening van het aantal dossiers vanwege de kwaliteit, de capaciteit en de tijdigheid.

Of er en raadsenquete komt, zal pas blijken als het onderzoek is afgerond. ,,We moeten het juiste middel inzetten om ons doel te bereiken,” zegt Lida Veenstra namens Progressief Ermelo. Op de shortlist staan nu nog Tomassen Duck-To, pallet- en timmerfabriek Ten Hove, Bar Twinns, de Prins Hendriklaan en de Oude Telgterweg - verkeerscirculatie in verband met ontwikkelingen Kerkdennen en Zanderij. ,,Juist door te kiezen voor drie dossiers kan er snel van start gegaan worden met een kwalitatief zorgvuldig onderzoek en kwaliteit gaat voor kwantiteit,” zegt Rene Heij (SGP). ,,Het is belangrijk om de samenleving hierbij te blijven betrekken.”

Onrust

De commissie wil ook graag de samenleving betrekken bij de dossierkeuze. Een van de kritische geluiden is immers dat de gemeente onvoldoende naar de inwoners luistert. ,,Wij denken dat het belangrijk is burgers aan de voorkant en de achterkant erbij te betrekken. Maar dat ligt bij sommige partijen gevoelig,” zegt Ronald van Veen CU Ermelo) namens de raadscommissie lang lopende dossiers. Gert-Jan Brouwer (VVD) daarentegen bagatelliseert de onrust. Hij spreekt over de gespannen relatie tussen het gemeentebestuur en enkele groepen in Ermelo bestaat, met de nadruk op enkelen. ,,We vragen ons echt af of het merendeel van de Ermeloërs zo ontevreden is over de gemeente an sich. We hebben daarom moeite met de burgerparticipatie daarin.”

Vertrouwen

Sarah Hamstra (CDA): ,,Het uitgangspunt voor mij is de gespannen relatie tussen de gemeente enerzijds en belangengroepen anderzijds. Hoe kunnen we dit verminderen, hoe kunnen we het vertrouwen terugwinnen.” Naast het dossieronderzoek van een extern bureau is de rekenkamercommissie al bezig met een onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg in Ermelo. Het lijkt de commissie en de rekenkamercommissie verstandig om te voorkomen dat er overlap in dossierkeuze is. Het zijn twee verschillende onderzoeken, waarbij de rekenkamercommissie zich juist wel richt op de juridische kant van de dossiers en de commissie juist niet. Desondanks schuren de onderzoeken wel tegen elkaar aan. Zorgvuldigheid, dat is een term die iedereen hierbij heeft. Dick Tillema (CU Ermelo): Het gaat om dossiers die pijn doen in het dorp. We willen recht doen aan de gevoelens die er leven.” Op 3 maart wordt er een raadsbesluit over genomen. Dan zal ook blijken in hoeverre partijen burgers de ruimte willen geven in de keuze van dossiers.