Twee dossiers zijn te summier

ERMELO – Of er daadwerkelijk een raadsenquête in Ermelo komt, is nog afwachten. Voor de commissie, die het onderzoek voorbereidt naar de langlopende dossiers, is duidelijk dat er mensen bevraagd moeten worden, maar of dat onder ede gaat, zal moeten blijken.

Woensdagavond lieten verschillende raadsleden tijdens de beeldvormende vergadering merken dat het voorstel zoals de commissie had gepresenteerd, scherper moest. Het plan om het onderzoek te beperken tot twee dossiers werd te summier bevonden. Ook gaat men, op voorstel van inspreker Jobert Oostindie, de dossiers een andere naam geven. ,,Dossiers hebben nu de naam van mensen, neem Casper Meijbaum. Maar het gaat om de zaak Bar Twinns. Dat geldt ook voor Ten Hove en Tomassen.” Oostindie kreeg veel bijval.

Lering trekken

Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek langlopende dossiers unaniem aangenomen. Daarna is er een commissie opgericht met de opdracht een selectie van maximaal vijf dossiers te maken en een plan van aanpak te schrijven. Vanuit de commissie meldden Ronald van Veen en René Arts eerder deze week dat het vooral is terugkijken naar het verleden is en daar lering uit te trekken. Een externe partij zal dit onderzoek gaan doen. Hoe groot dit onderzoek wordt en hoeveel dossiers er worden onderzocht staat nog open. Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo) wil vasthouden aan de vijf dossiers. Ook Erik van der Weide (CDA Ermelo) wil liefst zoveel mogelijk dossiers. De commissie komt zo spoedig mogelijk met een aangepast voorstel.