Raad steunt unaniem plan om zoekzones in kaart te brengen 

ERMELO - ,,In Ermelo blijven wonen, wie wil dat nou niet?” Met deze uitspraak diende raadslid Pieter Stam (SGP) een motie in. Hiermee geeft hij opdracht aan het college om onderzoek te laten doen en in kaart brengen waar ontwikkeling van (grootschalige) woningbouw mogelijk is. Hierbij kreeg de SGP overigens de steun van de gehele raad.

De grond is schaars in Ermelo en daarom is het nodig om een visie te ontwikkelen zodat er op de langere termijn realisatie van woningen kan komen. Ermelo heeft een relatief dure woningmarkt met een relatief klein aanbod betaalbare woningen. ,,Iedereen mag natuurlijk gaan en staan waar men wil, maar het is heel vervelend dat jongeren gedwongen worden Ermelo te verlaten omdat er geen passende woningen zijn,” aldus Stam. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat dit niet van vandaag op morgen verholpen is. ,,We moeten een plan maken richting 2030, voor de kinderen van vandaag.”

Zoekzones

Het college wil met deze motie voortvarend van start. Er is een bedrag van 50.000,- vrijgemaakt om de zoekzones in kaart te brengen. De voorstellen zullen vertrouwelijk aan de Raad worden voorgelegd. Het college zal in het najaar van 2021 met de eerste resultaten komen.