Onderzoeksbureau spreekt met betrokkenen

ERMELO – Begin volgende maand zal het onderzoeksbureau Necker van Naem komen met conclusies en aanbevelingen in de ‘langlopende dossiers’. Inmiddels zijn de betrokkenen rond het dossier Bar Twinns, het dossier Tomassen Duck-To en de Pallet en Timmerfabriek Ten Hove gehoord. ,,Ook ambtelijk zijn de dossierhouders gesproken,” vertelt raadslid Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo). Hij is één van de woordvoerders van de begeleidingscommissie.

Met dit onderzoek wil de gemeenteraad invulling geven aan de motie die op 11 november 2020 unaniem werd aangenomen. Op 7 juli wordt de balans opgemaakt. ,,Daarna moeten we kijken wat de conclusies en aanbevelingen zijn en hoe we hier verder mee omgaan,” aldus Van Veen. ,,Inhoudelijk weten we nog helemaal niet wat hieruit gaat komen. En als de onderzoekers aanleiding zien om meer mensen te horen, dan zullen ze dat ongetwijfeld doen.” De raad vindt vooral zorgvuldigheid van belang. ,,Enkele weken geleden kwam het bureau met het feit dat er meer tijd nodig was voor extra dossierstudie. Er kwam meer informatie dan we vooraf hadden voorzien,” zegt Van Veen. ,,En uitgepraat hierover zijn we zeker nog niet.”