Tweede provincie met nieuw bestuur

ERMELO/ REGIO - De provincie Gelderland heeft een coalitieakkoord bereikt met vijf partijen. Het gaat om de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Daarmee is Gelderland, bijna drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen, de tweede provincie waar een nieuw bestuur aan de slag kan. Vrijdag bereikte Limburg als eerste een akkoord.

In Gelderland was het verkenner Gert Jan van Noort die op 5 april zijn bevindingen voor een nieuwe coalitie deelde. Een meerderheid van minimaal 30 zetels was wenselijk. BBB, VVD en CDA vormden de basis hiervoor. Om de coalitie compleet te maken waren er nog ten minste twee fracties nodig. Daarna trad oud-minister Ank Bijleveld aan om de formatiegesprekken te leiden.

Over rechts

Na de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij BBB veruit de grootste werd, werd er ingezet op een coalitie 'over rechts'. Volgens Bijleveld was een coalitie bestaande uit BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie de enige mogelijkheid voor een meerderheidscoalitie. De vijf partijen die het college van Gedeputeerde Staten gaan vormen, hebben 30 van de 55 zetels in de Provinciale Staten. Er zijn nog geen inhoudelijke stukken bij het akkoord. Dat wordt woensdag gepresenteerd.