Motie van CDA en Progressief Ermelo

ERMELO - ,,Wordt Ermelo ook een gemeente met een kinderburgemeester?" Die vraag stelde raadslid Sarojini Ramasray (CDA Ermelo) vorig jaar tijdens de Dag van de Democratie. Afgelopen woensdag werd het antwoord op die vraag gegeven door de gemeenteraad van Ermelo: ‘ja!’ Ramasray werkte de motie met Bert Visser (Progressief Ermelo) uit.

Naast CDA Ermelo en Progressief Ermelo werd het initiatief ondersteund door Eén Ermelo, ChristenUnie en HEE22. Daarmee wordt Ermelo de 114e gemeente met een kinderburgemeester in Nederland. Het college zal binnen de ambtelijke organisatie een eerste aanspreekpunt benoemen die samen met scholen en de jongerenwerkers van Welzijn Ermelo de handschoen oppakken. Het plan is om het komende schooljaar de eerste kinderburgemeester te benoemen.

Burgerschapsvorming

Een kinderburgemeester vertolkt de stem van alle kinderen. Hij/zij hoort uit de eerste hand wat er bij kinderen in de gemeente speelt. Voor een kind is de drempel naar de kinderburgemeester immers lager dan naar de burgemeester. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen (leren) hun mening geven over alle zaken die hen aangaat. Juist de kinderen zelf weten namelijk het best of beleid voor kinderen werkt. Kinderen leren participeren op school, wijk, gemeente en de maatschappij. Want wie de kans krijgt om de gemeente mee vorm te geven, zal zich ongetwijfeld nog meer verbonden voelen met de gemeente. Ook zorgt een kinderburgemeester er voor dat de gemeente luistert naar de mening van kinderen Dit project is voor kinderen van groep 7. Het instellen van een kinderburgemeester kan prima verbonden worden met burgerschapsvorming op de scholen. Daarmee creëer je als gemeente ook draagvlak ‘vanonderop’.