'Mensen hoeven alleen ja of nee in te vullen'

ERMELO - Op 6 april 2016 wordt het landelijke GeenPeil-referendum gehouden. Nederlanders kunnen zich dan uitspreken over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Het is de eerste keer dat er in Nederland een referendum plaatsvindt dat door het volk is afgedwongen. De gemeente Ermelo heeft het aantal stembureaus in Ermelo voor dit referendum vastgesteld op negen. Bij reguliere verkiezingen is dit aantal zestien.

Burgemeester André Baars verwacht dat de doorlooptijd aanzienlijk korter is dan bij de verkiezingen. ,,Mensen hoeven alleen ja of nee in te vullen.” De stemformulieren zijn aanzienlijk kleiner en overzichtelijker. Wel zal er in iedere wijk een stembureau geopend zijn. ,,En locaties waar veel ouderen stemmen hebben voorrang. We denken dat we in Ermelo met negen bureaus goed in staat zullen zijn het referendum te houden.''

Relatie

GeenPeil is een initiatief van Burgercomité-EU, weblog GeenStijl en het Forum voor Democratie. De vraag in het referendum luidt: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’ Voorstanders van het verdrag wijzen vooral op de economische voordelen. Het verdrag zou de handel tussen de twee partijen bevorderen, omdat export- en importtarieven omlaag gaan. Ook zou het de democratie in Oekraïne verbeteren. Tegenstanders zijn echter van mening dat er in Oekraïne te veel instabiliteit heerst. Tevens zou het verdrag de relatie tussen de EU en Rusland verslechteren.

Kosten referendum

Meerdere gemeenten hebben al besloten dat er minder stembureaus opengesteld worden dan tijdens reguliere verkiezingen. Men verwacht een lagere opkomst en men wil de kosten in de hand houden. De overheid stelt namelijk minder geld beschikbaar voor het organiseren van het referendum dan bij verkiezingen. Het referendum is niet bindend. Men beschouwt het als een advies van de bevolking. Toch heeft een meerderheid van de politieke partijen aangegeven dat men de uitslag zal overnemen.