Eendenparkweg aangepakt

ERMELO – Het bestemmingsplan Tonselse Veld is na jaren van voorbereiding klaar om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. ,,Het is een complex gebied om er een plan op te maken,” meldde wethouder Jan van den Bosch vanmorgen.

Hij noemde bij dit plan het spreekwoord ‘Er is nog nooit een kok gevonden die kookt voor alle monden’. De belangen zijn in dit gebied zo tegenstrijdig en het gebruik zo divers. ,,Er is bedrijvigheid, maar ook recreatie en een stukje wonen. Deze zijn als een aantal schillen om elkaar heen gebouwd.”

Landschappelijke inpassing

Op dit moment heeft het Tonselse Veld een rommelig en onsamenhangend karakter. Het nieuwe bestemmingsplan, waar overigens jaren aan gewerkt is, moet daar een einde aan maken. ,,En het moet er weer aantrekkelijk worden om er te wonen, te werken of te recreëren.” Met veel initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt over de landschappelijke inpassing van een bedrijf of woning door middel van aanleg van groenstroken. Toch blijven belangen botsen. Van den Bosch: ,,We hebben ons best gedaan om eruit te komen.” Hij denkt dat met name het aanpakken van de Eendenparkweg en er een vrij liggend fietspad naast te maken, veel problemen op zal lossen. ,,Om onveilige vermenging van auto’s en langzaam verkeer tegen te gaan, zal deze weg worden aangepast. We vragen de raad om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een fietspad. Dit fietspad kan vrijwel geheel op gemeentegrond worden aangelegd.

Uitbreiding

Het nieuwe bestemmingsplan biedt ook uitbreidingskansen voor camping De Haeghehorst. Het plan ligt er om drie hectare toe te voegen aan het recreatieterrein. Daarnaast kan er een parkeerterrein worden aangelegd op gemeentegrond waardoor er een einde zou komen aan de parkeeroverlast aan de Fazantlaan. ,,Camping De Haeghehorst is een voorbeeld van een bedrijf zoals we die hier graag zien,” zegt Van den Bosch. ,,Dit past ook helemaal in het programma ‘Vitale Vakantieparken’ en de Veluwe op 1 als vakantiebestemming.” Om de uitbreiding te realiseren moet er wel boscompensatie plaatsvinden en hiervoor heeft de gemeente grond aan de Flevoweg in gedachten. ,,Wij willen al jaren uitbreiden,” reageert Roland Haage, eigenaar van camping De Haeghehorst. ,,Natuurlijk zijn we blij als dit zou lukken. Maar er moeten nog gesprekken volgen. Er staat nog geen handtekening op papier.” De eigenaar houdt een slag om de arm. Dit bestemmingsplan moet dan ook nog naar de gemeenteraad. Dat zal medio februari gebeuren.