Wordt bestand woningzoekenden hiermee opgeschoond?

ERMELO - Het CDA Ermelo maakt zich zorgen over het nieuwe inschrijfbeleid van woningcorporatie Uwoon. Zo vraagt de partij zich hardop af of Uwoon met de lancering van de vernieuwde website de gelegenheid heeft gepakt om het bestand woningzoekenden in Ermelo op te schonen en daarmee de lijst woningzoekers te verkleinen.

Met de komst van een klantvriendelijke website www.hurennoordveluwe.nl heeft de woningcorporatie gemeend dat alle ingeschreven de inschrijving zélf moeten activeren om ingeschreven te blijven als woningzoekende. Op aandringen van raadslid Mosterd van het CDA Ermelo heeft Uwoon de inschrijf (of overschrijf-) termijn met een maand verlengd. Als huidige woningzoekenden op de lijst van Uwoon zich niet overschrijven, dan verliezen zij hun tot nu toe gespaarde punten voor huurwoningen. Uwoon wil daarmee een lijst creëren van actief woningzoekenden. Mosterd begrijpt deze achterliggende gedachte wel, maar vindt dat de woningcorporatie uiterst zorgvuldig moet handelen om Ermelose inwoners hiervan op de hoogte te brengen.

Lange wachttijd

Mosterd geeft aan: ,,We weten allemaal dat je in Ermelo zo’n 6 a7 jaar ingeschreven moet zijn voor je voldoende punten hebt verzameld om in aanmerking te komen voor een huurhuis. Dit betekent dat jongeren zich vroeg inschrijven en pas na jaren actief woningzoekende worden." Omdat de jongeren nog niet altijd actief, maar wel passief op zoek zijn, acht het CDA Ermelo het van belang dat men dit heel nadrukkelijk communiceert naar potentiële woningzoekenden. ,,Het mag niet zo zijn dat jongeren over drie jaar er achter komen dat ze de boot hebben gemist met dit nieuwe inschrijfsysteem en daardoor hun huis mislopen," aldus Mosterd. Het CDA Ermelo maakt zich dus zorgen of woningzoekenden (passieve en actieve) wel voldoende op de hoogte zijn gesteld van het nieuwe inschrijfsysteem en de gevolgen van de nieuwe lijst. De urgentie van zorgvuldige communicatie over de wijziging van de inschrijflijst is groot, zeker gezien de grote wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Naast de woningcorporatie ziet de samenlevingspartij ook voor de gemeente Ermelo een rol weggelegd. ,,Met alleen een mailbericht /brief kom je er niet. We verwachten duidelijke, transparante en pro-actieve communicatie aan alle Ermelose inwoners," zegt Mosterd. Ze verwacht dat alle communicatiekanalen waaronder social media hiervoor uit de kast worden getrokken.

Mosterd sluit af met de opmerking dat ze de huidige gang van zaken rondom de nieuwe het inschrijfsysteem betreurt. ,,Het kan toch niet de bedoeling zijn van een woningcorporatie die sociale huurwoningen verhuurt om op deze manier passieve woningzoekenden van de inschrijflijst te weren!"