Stoppen was geen optie voor Meijsen

ERMELO - Het was een weloverwogen beslissing van Désirée Meijsen, die ruim een week geleden de VVD Ermelo verliet en haar eigen partij Ermelo Liberaal oprichtte. ,,Daar heb ik wel even goed over nagedacht. Zo’n beslissing neem je niet zomaar.”

Natuurlijk is ze in dit proces gesteund door haar man Frank, maar een lobby naar mensen om zich aan te sluiten bij de nieuwe liberale partij is Meijsen (nog) niet begonnen. Haar keuze om als eenling verder te gaan, is er vooralsnog een voor de komende vijf maanden. ,,En ik heb het niet gedaan om de VVD Ermelo een hak te zetten.”

Geschaad

Raadslid Meijsen is persoonlijk geschaad. ,,Er zijn dingen gezegd en gebeurd die naar mijn mening niet kunnen. Zo ga je niet met elkaar om.” Volgens haar gaat het niet om haar functioneren. ,,Nee, als ik mijn werk niet goed zou hebben gedaan, was ik gestopt. Maar dat is het niet. Daarom was stoppen geen optie. Dat kan ik toch niet uitleggen aan de burgers.” Overigens is Meijsen van mening dat haar beslissing binnen de partij niet als een verrassing kan zijn gekomen. ,,Maar misschien heb ik niet de stap gezet die zij graag wilden.” Het raadslid wil hierover niet in detail treden. Ze wil graag naar de toekomst kijken en niet teruggrijpen naar alles wat er gebeurd is. Toch ontkomt ze daar niet aan. Meijsen kwam, omdat VVD partijgenoot Henk van Bruggen ziek werd, tweeënhalf jaar geleden in de raad. ,,Vervolgens stapte Hugo Weidema op en heb ik in m’n eentje gedaan wat ik kon, maar natuurlijk was ik minder zichtbaar.” Er werd gezocht naar versterking en dat kostte extra veel tijd omdat partijgenoten de maximale bedenktijd namen. ,,Natuurlijk was dat om te traineren, maar daarvoor moet je bij de leden zijn.” Op de vraag of ze een eerlijke kans heeft gekregen, zegt ze: ,,Wat is eerlijk? Ik heb te weinig steun gekregen. Iets waar ik meermalen om gevraagd heb. In die tijd heb ik partijleden gevraagd of ze eens bij een fractievergadering aan konden schuiven of een dossier overnemen. Maar dat is een soort teleurstelling geworden. Men riep toen alleen vanaf de zijlijn. Ik heb nooit kritiek gehoord over mijn politieke werk. Maar wat dan wel, dat is een goeie vraag. Ik kan er geen vinger op leggen. Je moet op een normale manier met elkaar omgaan, met respect, en dat was niet meer aan de orde.”

Teruggetrokken

Tijdens de laatste ledenvergadering op 21 september had Meijsen zich overigens al als kandidaat teruggetrokken voor de raadsverkiezingen. In die vergadering werd Herma van der Weide-van 't Hof naar voren geschoven als lijsttrekker. Eerder was Yuri Visser benoemd tot lijsttrekker, maar hij moest zich terugtrekken. ,,Ik had die verkiezing niet gewonnen, mijn gevoel zei vooraf al dat dat lastig zou worden, maar ik ging er hoopvol in.” Vervolgens stelde Meijsen zich positief op en wilde ze heel graag de partij ondersteunen richting de verkiezingen. Maar dat liep anders. ,,Ik kan en wil deze mensen nu niet meer vertegenwoordigen, omdat ze op een onfatsoenlijke manier met mij om zijn gegaan.’

Raadswerk aanvaard

Tweeënhalf jaar geleden heeft Meijsen haar raadswerk aanvaard. ,,Ik kan daar nu niet mee stoppen. Ik heb toen volmondig ‘ja’ gezegd en als ik iets beloofd heb, dan doe ik het ook. Daarom ga ik ervoor. Natuurlijk heb ik mezelf wel afgevraagd of ik dit wel kan en wil. Ik heb me genoodzaakt gevoeld deze stap te zetten. Ik kon niet door en wilde niet stoppen. Ik heb wel het gevoel dat ik de juiste beslissing genomen heb.” Vervolgens is Meijsen naar de raadsgriffier Anita van Meerveld gegaan en heeft daar alles doorgesproken. De oprichter van Ermelo-Liberaal wist van tevoren niet wat ze allemaal tegen zou komen. ,,Zo moest ik nadenken over een nieuw logo en een domeinnaam registreren.” Dat is inmiddels geregeld. Daarna meldde ze zich bij de burgemeester. ,,De volgende dag heb ik de mails met persberichten verstuurd,” vertelt ze. ,,Dat was enorm spannend want ik wist niet wat er komen zou.” Uiteindelijk waren het alleen maar steunbetuigingen die binnenrolden.

In feite verandert er niets

Aanstaande donderdag is de eerste raadsvergadering. Meijsen voelt hierbij een gezonde spanning. In haar ogen verandert er in feite niets. ,,Ik ben dezelfde persoon, ik doe het op mijn manier.” Echter doordat ze haar raadszetel heeft meegenomen, is de VVD gehalveerd. in die zin is er wel wat gebeurd. ,,Maar ik hoop dat de werkhouding hetzelfde kan blijven.“ Het is in principe een stap voor vijf maanden, tot aan de verkiezingen in maart 2018. ,,Maar ik krijg nu veel vragen van mensen of ik doorga. In alle eerlijkheid weet ik nog niet of ik doorga. Ik heb daar op dit moment nog geen besluit over genomen. Maar dat ligt er ook aan wie zich aan wil sluiten.” Wat ze nodig heeft, is vertrouwen, steun en energie. ,,En leuke mensen om mij heen!” Ze lacht, maar twijfelt ook. Als ze mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet ze voor 27 december statuten indienen, dan heeft ze twintig steunbetuigingen nodig en moet ze een bestuur hebben. ,,Dat kan allemaal. Het is niet de vraag óf het zal lukken, maar de vraag is of ik dat wil.” Klaar met haar raadswerk is ze zeker niet. ,,Ik zou me nog graag in willen zetten voor de ouderen, de huisvesting en de strijd tegen eenzaamheid. Maar ook een goede verkeersafwikkeling in Ermelo houdt me bezig.”