Rioolonderzoek al gerealiseerd

ERMELO - Het komt niet veel voor dat politieke partijen in de gemeente Ermelo sámen een avond organiseren. Gisteravond was zo’n uitzonderingsavond, met een wel heel actueel thema: Drugs, maak jij je er druk om?

Het initiatief voor deze avond kwam van de SGP, ChristenUnie Ermelo en CDA Ermelo. Alle drie de partijen hadden dan ook een actieve rol in het programma. De zaal zat vol, maar het grootste gedeelte van de ongeveer vijftig aanwezigen waren helaas niet inwoners van deze gemeente, maar politici en mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij deze problematiek. Evelyne van Dijk, preventiewerker van Tactus Verslavingszorg legde uit wat deze organisatie zoal doet aan voorlichting, preventie en informatie verstrekking. Hoewel er mensen uit de zaal betwijfelden of de grootste groep gebruikers, namelijk jongeren worden bereikt, kon Van Dijk aantonen dat Tactus met veel scholieren, ouders en ketenpartners in gesprek is. Tactus focust zich daarnaast veel op samenwerking met scholen, ketenpartners en de beleidsmakers.

Moedige Moeders

In 2004 werd er in Volendam de organisatie Moedige Moeders opgericht. Moeders (maar ook vaders en partners) konden zich niet vinden in de reguliere, professionele verslavingszorg en besloten als ervaringsdeskundigen hun ervaring in te zetten. Al snel volgde ook in andere plaatsen de Moedige Moeders en in 2012 werd de stichting Moedige Moeder Nederland opgericht waarin alle lokale MM georganiseerd werden. Corrie van Dupon, van Moedige Moeders Nijkerk, hield een vlammend betoog over verslaving. Niet alleen de verslaafde is verslaafd, maar zeker ook zijn of haar omgeving. Immers, die worden er dagelijks mee geconfronteerd. ,,Verslaafd ben je niet allen, maar ben je samen,’’ vertelde Van Dupon. ,,De omgeving van de verslaafde wil namelijk veel problemen oplossen, zoals schulden en relaties. Vaak ten koste van henzelf. Het probleem drugs bij jongeren is veel groter dan we denken. En daardoor verliezen we veel mensen voor de samenleving.’’ Immers, drugs, maar ook alcohol, tast de geestelijke vermogens van mensen aan, waardoor deze niet meer volledig kunnen functioneren. De Moedige Moeders geven informatie, bieden trainingen en een luisterend oor en werkt samen met deskundigen. Daarnaast wil MM een geluid laten horen bij de politiek.

Rioolonderzoek

Ervaringsdeskundige Paul Greijmans en directeur van stichting De Stam uit Den Haag legde de aanwezigen uit waar zijn organisatie voor staat. De stichting heeft een traject voor de verslaafden ontwikkeld, met wonen, werken en begeleiden, en wil dit verder gaan uitrollen over Nederland. Ervaringsdeskundigen Mardie en Lisanne Silfout legden de aanwezigen uit wat de gevolgen zijn van langdurig drugsgebruik en hoe dit je leven kan verwoesten. Gelukkig hebben ze zich herpakt en mogen nu anderen waarschuwen voor het gevaar van het gevaarlijke goedje wat drugs heet. Vervolgens vertelde Alfred Lagerweij over het rioolonderzoek naar drugs uit de gemeente Nijkerk. Een onderwerp wat weer veel discussie opleverde. Ook in de gemeenteraad van 19 september werd hierover stevig gediscussieerd waarbij veel twijfel was of dit onderzoek wel de informatie zou geven wat men eigenlijk zou beogen. Door een stemmeerderheid van de Christelijke partijen werd er een positief besluit genomen. Ondertussen is het rioolonderzoek in Ermelo door KWR technisch uitgevoerd. De conceptresultaten zullen eerst geverifieerd en geanalyseerd worden bij de verschillende partijen zoals de zorginstellingen, apothekers, huisartsen en politie. Naar verwachting zullen de resultaten begin volgend jaar beschikbaar zijn.