Burgemeesters mogen weer zes jaar

ERMELO – Gisteren werd burgemeester André Baars op het Provinciehuis in Arnhem opnieuw beëdigd voor nog eens zes jaar. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje nam hem de eed af.

Ook burgemeester J.W.A. (Asje) van Dijk van de gemeente Barneveld werd gisteren opnieuw beëdigd. Beide burgervaders werden herbenoemd voor een tweede termijn van zes jaar. De herbenoemingsprocedure is een formele procedure die acht maanden voordat de ambtstermijn afloopt in gang wordt gezet. Eerst is er een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester of deze laatste een nieuwe termijn wil ingaan. Bij een positieve besluit stelt de gemeenteraad een vertrouwenscommissie in die een gesprek heeft met de burgemeester. Het verslag van dit gesprek wordt weer met de burgemeester besproken waarna een aanbeveling wordt gestuurd naar de commissaris van de Koning. Deze adviseert de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist vervolgens en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.