'Iedereen telt mee'

ERMELO - Veel mensen dragen, vaak op de achtergrond, bij aan de kwaliteit van onze Ermelose samenleving, maar zij zijn van grote betekenis in het leven van vele anderen. Bij alle contacten die de ChristenUnie heeft onderhouden vanwege het verkiezingsprogramma, ontstond het idee om eens iets terug te doen door waardering uit te spreken voor de inzet van tien organisaties en particulieren.

Bij elke thema uit het programma is iemand benaderd die een lintje verdient. Zo worden een aantal waardevolle inwoners van Ermelo aanstaande zaterdag in het zonnetje gezet en zij zullen dan een ‘Waardevol’-lintje in ontvangst nemen. Een aantal mensen heeft al aangegeven te komen om het lintje in ontvangst te nemen. Zo zal een afvaardiging van het Natuur- en milieuplatform (thema natuur), Verloskundige Praktijk Ermelo (zorg/gezin), FC Horst (sport), Buurtvereniging Horst&Telgt (burgerinitiatief/participatie) en De boekverkoopers Riemer & Walinga (economie) er zijn. Ook bij de overige thema’s (onderwijs, veiligheid, duurzaamheid, energietransitie) hebben genomineerden een uitnodiging ontvangen. ChristenUnie Ermelo wil met deze actie benadrukken dat iedereen meetelt. Op zaterdag 17 maart om 11 uur worden een aantal Waardevol-lintjes uitgereikt op het Pauwenplein (bij de Enk).