'We stevenen af op een tekort van 2.8 miljoen' 

ERMELO - Een nieuw college, een nieuw coalitieakkoord dat dichterbij de raad en dichterbij de burger moet komen. Tijdens de persconferentie afgelopen donderdagmiddag deden de coalitiegenoten dat door de tafels letterlijk dichter naar de pers toe te schuiven.

Het is een coalitieakkoord van slechts zeven pagina’s waarbij het de bedoeling is dat men in samenspraak met burgers, organisaties en raad tot een maatschappelijk raadsprogramma wil komen. Een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin twee zaken heel duidelijk zijn: de nieuwbouw van zwembad Calluna zal worden teruggebracht tot een doelgroepenbad en de komende vier jaar wordt er niet gesproken over een winkelopenstelling op zondag.

Financiën

Wouter Vogelzang (BurgerBelangenErmelo): ,,De afdeling financiën heeft voor de tweede keer aan de bel getrokken en we moeten flink bezuinigen. We stevenen af op een tekort van 2.8 miljoen in 2022. Omdat we willen werken vanuit een solide begroting vraagt dat van ons een ander, meer gedegen financieel beleid,” aldus de aankomend wethouder financiën. De coalitie wil een actief grondbeleid gaan voeren voor woningbouw. ,,Daarnaast willen we voor de grotere projecten kostendragers realiseren,” meldt Bart van der Knaap (BBE) ,,Dat is wel ambitieus, maar we gaan het doen.” In het coalitieprogramma maken partijen duidelijk zich in te zetten voor vooral jongeren. Laurens Klappe (Progressief Ermelo): ,,We hebben een flinke ambitie, er is een groot tekort aan huisvesting voor jongeren, maar ook voor mensen met een zorgvraag. Daar gaan we de komende tijd prioriteit aan geven.” Klappe blijft wel de wethouder van sport.

Aanpak

Het is een geheel andere aanpak dan de coalitievormingen van de afgelopen jaren. ,,Ermelo wil een netwerk gemeente worden en dan is dit een goed begin,” stelt Van der Knaap. De portefeuilleverdeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Laurens Klappe op ruimtelijke ordening en omgevingswet, Wouter Vogelsang op financiën en mobiliteit, Leo van der Velde op economie, openbare werken en duurzaamheid en Hans de Haan op sociaal domein en toerisme & recreatie. Daarnaast is er gekozen voor projecten die wethouders niet in hun portefeuille hebben zodat er objectief kan worden meegekeken. Zo worden als projecten genoemd: Strand Horst, Veldwijk, Calluna, De Dialoog, Tonselse Veld, Kerkdennen en Markt 2.0. Het nieuwe college wordt donderdag 19 april officieel geïnstalleerd en wil daarna voortvarend aan de slag.

Raad

Het maatschappelijk raadsprogramma, een raadsbreed akkoord, moet voor de zomer klaar zijn. Hiervoor hopen de coalitiepartijen een proactieve houding van de oppositie. ,,Ik heb met de fractievoorzitters van het CDA en de ChristenUnie Ermelo gesproken en heb er alle vertrouwen in," meldt Anneke Knoppert (PE) tot slot. Het doel is om te komen tot een akkoord tussen politiek bestuur en samenleving over de ambities voor Ermelo.