'Vrouwen moeten evenveel kansen krijgen' 

ERMELO - De ChristenUnie Ermelo laat zich in een motie – die donderdag mede ingediend wordt door het CDA -  kritisch uit over de samenstelling van het college van Progressief Ermelo, Burgerbelangen Ermelo, VVD en SGP voordat de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd.

Fractievoorzitter Folkje Spoelstra: ,,Als ChristenUnie vinden wij dat er vrouwen in het college moet zitten. In 2016 heeft de Ermelose gemeenteraad de Global Goals omarmd. Eén van deze Global Goals is dat vrouwen evenveel kansen moeten krijgen als mannen om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven." De ChristenUnie vindt het teleurstellend dat Progressief Ermelo als grootste beoogde coalitiepartner hier niet meer aan heeft gedaan.

Fifty-fifty verdeling

Spoelstra: ,,Een maand geleden heeft mevrouw Knoppert, fractievoorzitter van Progessief Ermelo, nog aan de Stentor laten weten dat een college pas klaar is als het een fifty-fifty man/vrouw verdeling heeft. Als de beoogde coalitie de afgelopen weken meer transparant was geweest en het gesprek was aangegaan met de ChristenUnie dan hadden wij hiervoor kunnen pleiten. Want als je als nieuwe coalitie stelt dat het anders moet, dan kies je niet voor een college met alleen mannen die al jaren met elkaar in dezelfde gemeenteraad zitten. Gemeenteraad en college horen een afspiegeling te zijn van de samenleving. Daarom komen ChristenUnie en CDA met een motie om dit te herstellen." In de motie dragen ChristenUnie en CDA het college op om binnen drie maanden te zorgen voor een evenwichtig college, waarin in ieder geval één vrouw zit.  

Niet chique

Eerder al lieten de leden van de ChristenUnie weten dat ze de gang van zaken de eerste week na de verkiezingen niet chique vonden. Maar waar ze gehoopt hadden op verbetering, trad geen verbetering van de communicatie op. Spoelstra: ,,We zijn als ChristenUnie niet betrokken bij het proces. Normaal wordt met alle andere partijen gesproken in de verkennende fase. We hebben de sporadische informatie die naar buiten kwam met name via internet en social media moeten vergaren. Deze opstelling verbaast de ChristenUnie, omdat de nieuwe coalitie wel aangeeft dat ze een dun coalitieakkoord willen opstellen, waarna een raadsbreed programma moet worden vastgesteld. Bij de moeilijke onderwerpen mogen de ChristenUnie en het CDA meepraten. Daarmee laat de nieuwe coalitie zien visie en daadkracht te missen. Spoelstra: ,,De ChristenUnie is een constructieve partij, maar onze bereidheid om samen te werken wordt op deze manier wel op de proef gesteld. Er zijn belangrijke onderwerpen aan de orde in Ermelo, en daarvoor is in eerste instantie een open en eerlijk gesprek nodig met de coalitiepartijen. Het zal tijd vergen om te komen tot inhoudelijke afspraken, transparant en met wederzijds respect. Dan doe je recht aan de verhoudingen in de raad en toon je betrouwbaarheid als gemeentebestuur aan alle kiezers."