Wethouder kijkt met goed gevoel terug

ERMELO - Vandaag neemt wethouder Jan van den Bosch afscheid als wethouder in Ermelo. Hij kijkt terug op exact 11 jaar wethouderschap.

In 2007 werd er enigszins onverwachts een beroep op hem gedaan toen de toenmalige CDA wethouder Eddy Bilder de kans kreeg om in de Tweede Kamer plaats te nemen. ,,Het is mooi dat het je gegund wordt om te mogen bouwen aan je eigen gemeente," vertelt Van den Bosch die vanaf 1 juni aan de slag gaat als senior adviseur bij Antea Group, een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau.

Complexe dossiers

Jan van den Bosch heeft op vele terreinen een grote bijdrage geleverd in het belang van de Ermelose samenleving. Als wethouder ruimtelijke ordening kreeg hij complexe, soms al lang lopende dossiers. ,,Door de crisis ontstond er vertraging met name op De Verbinding." De wethouder is het meest trots op Groevenbeek Noord. ,,Dat project springt er wel uit, op alle fronten." Ook de herinrichting van de Stationsstraat is voor Van den Bosch een traject waar hij met een goed gevoel op terug kijkt. ,,Alleen in De Enk hebben we nog niet kunnen realiseren wat we wilden. Maar daar liggen nu kansen. Wat dat betreft is het jammer dat ik juist nu stop."

Rikkert Vliek

In het begin moest Jan van den Bosch wennen aan zijn wethouderspositie. ,,Je doet het nooit voor iedereen goed." Hij kreeg daardoor ook kritiek. ,,In het begin was mijn huid soms niet dik genoeg. Maar ik ben er ook van overtuigd dat kritiek je wel moet blijven raken." Op de vraag wat in die elf jaar lastig was, verwijst Van den Bosch naar het opstappen van collega wethouder Rikkert Vliek in de zomer van 2009.

's Avonds thuis

Jan van den Bosch is dankbaar dat deze elf jaar hem gegund zijn. Hij gaat de komende weken genieten van een lange vakantie. Daarna start hij bij de Antea Group. ,,Ik heb mijn vrouw beloofd de komende tijd 's avonds thuis te zijn," lacht de scheidend wethouder. Tijd voor een bestuursfunctie in het Ermelose vrijwilligersleven heeft hij naast zijn nieuwe baan nog even niet. ,,Maar ik sluit niet uit dat dat op termijn wel gaat gebeuren. In Ermelo ligt mijn hart."