Motie ChristenUnie aangenomen

ERMELO – Donderdagavond werd, tot grote verrassing van iedereen, de motie ingediend door de ChristenUnie Ermelo, met tien stemmen voor en negen tegen, aangenomen. De motie stelt dat de nieuwe wethouders binnen drie maanden na installatie moeten zorgen voor een vrouw binnen het college.

De ChristenUnie had deze motie samen met het CDA Ermelo ingediend bij het agendapunt 'benoeming wethouders'. Omdat er twee zittende raadsleden benoemd werden tot wethouders, daalde het aantal raadsleden tot negentien. En aangezien de coalitie daardoor nog slechts negen zetels telde, werd deze motie aangenomen met tien tegen negen. Een 'split moment' die niemand voorzien had. Daarna volgde de benoeming van nieuwe raadsleden en was de raad weer voltallig.

Wankel

Overigens kan het college deze motie gewoon naast zich neerleggen. ,,Maar het laat wel zien hoe wankel deze coalitie is,” stellen raadsleden uit de oppositie. Het CDA en de ChristenUnie hebben samen namelijk tien zetels. De motie was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de Global Goals van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In 2016 heeft de Ermelose gemeenteraad deze Global Goals omarmd. Eén van deze Global Goals is dat vrouwen evenveel kansen moeten krijgen als mannen om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. De oppositiepartijen hebben even van zich laten horen. Echter het lijkt een onhaalbare missie. Geen van de net benoemde wethouders zal staan te popelen om zijn zetel weer in te leveren. Het nieuwe Ermelose college bestaat uit vijf mannen. Burgemeester André Baars vormt samen met wethouders Laurens Klappe, Leo van der Velden, Wouter Vogelzang en Hans de Haan het nieuwe dagelijks bestuur.