'Burgerparticipatie is zo een lege huls'

ERMELO - De bekendmaking dat er maatwerkwoningen komen aan de Zandkampweg maakt veel los, bij omwonenden, dorpsgenoten en bij raadsleden. Ook raadslid Erik van der Weide heeft vraagtekens bij deze 'snelle' procedure. Namens het CDA Ermelo heeft hij vanavond schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het collegebesluit. Hij vraagt met name opheldering over waarom inwoners niet van te voren betrokken zijn bij de besluitvorming en ook de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht voorafgaand aan het besluit.

,,De partij van de samenleving vindt het zorgwekkend dat bij een besluit dat toch ‘behoorlijke impact heeft op de omwonenden, deze omwonenden zelfs niet de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen aan het gemeentebestuur," aldus woordvoerder Erik van der Weide. ,,Dit college stelt dat burgerparticipatie meer dan ooit te voren de graadmeter zal zijn. Een nobel streven, maar als je bij zo’n thema inwoners alleen voor voldongen feiten stelt, vooral een lege huls." Van der Weide is daarnaast erg benieuwd waarom de termijn voor bezwaar en beroep niet lijkt te gelden voor de omgevingsvergunning die het college zelf aan dient te vragen om de bestemming van de locatie aan de Telgerengweg te wijzigen. De algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een direct belanghebbende zes weken de tijd heeft om haar bezwaar kenbaar te maken tegen een besluit. ,,In dat licht is het zorgwekkend dat het college communiceert dat 1 juli de woning al bewoond dient te worden, dat is namelijk al over vier weken," stelt van der Weide. Hij vraagt zich daarom af of het college de bestuursrechtelijke wet-en regelgeving wel in acht neemt. ,,Het CDA Ermelo pleit voor een zorgvuldige afweging waarin zowel de samenleving als de politiek voldoende gehoord zijn. Dat is voor ons een absoluut vereiste," besluit van der Weide.