'We gaan een persoon verplaatsen, niet het probleem'

ERMELO - Nog voor het eind van deze maand zal er aan de Zandkampweg in Ermelo een zogenaamde maatwerkwoning worden geplaatst. Voor het eind van het jaar volgt er een tweede. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die niet in een huis in een gewone woonwijk, een zorginstelling of in een andere vorm van begeleid wonen kunnen wonen.

Wethouder Hans de Haan noemt het een pragmatische oplossing voor een urgent probleem. De locatie aan de Zandkampweg, die momenteel in gebruik is als gemeentewerf, is na onderzoek uit negen locaties de beste gebleken. ,,Beter kunnen we op dit moment niet leveren," aldus De Haan. Op de vraag waarom dit niet op Landgoed Veldwijk kan, heeft de wethouder niet het antwoord. ,,Zij zeggen dit niet te kunnen en wij kunnen GGz Centraal niet daartoe verplichten. Maar het is een logische vraag."

Overlast

Volgens De Haan is de problematiek die met deze maatwerkwoningen moet worden opgelost, een voortvloeisel uit het landelijk beleid wat al jaren geleden is ingezet. ,,Het gaat hier om mensen die moeilijk functioneren in groepen of in een omgeving waar veel mensen wonen." Prikkels van buren of verkeer veroorzaken onrust en daar reageren deze personen op met onaangepast en soms onaangenaam gedrag. De eerste bewoner van de maatwerkwoning is door de GGD aangewezen. Hoewel er bij zijn huidige woning sprake is van overlast, verwacht De Haan niet dat mensen aan de Zandkampweg ook overlast gaan ervaren. ,,We gaan een persoon verplaatsen, niet het probleem," stelt hij. Het gaat om mensen die zich moeilijk aanpassen. Dat kan komen door een psychische of sociale stoornis zoals autisme of door een verstandelijke beperking.

Succes

In Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Arnhem staan al maatwerkwoningen. Er is daar ervaring opgedaan met deze manier van wonen. Daaruit blijkt dat een stabiele en prikkelarme woonplek waar ze de rust en ruimte krijgen, kan leiden tot succes. Ook de gemeente Putten heeft sinds enkele maanden een speciale woning gerealiseerd voor een inwoner met meervoudige problematiek. ,,Ik denk dat we met deze woningen een heel aardig model hebben." De Haan onderstreept nog eens dat er op de locatie aan de Zandkampweg plaats is voor twee woningen. Omwonenden hebben echter grote twijfels bij dit plan. ,,Wij zijn vorige week hiermee overvallen," vertelt Jiska van Hartskamp. ,,Ik heb het afgelopen weekend gezocht naar successen in andere gemeentes en daarbij kwam naar voren dat er drie zaken essentieel zijn om zo'n plan te laten slagen. Allereerst bleek dat gemeentes al in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden in het proces hadden betrokken. Dat is bij ons niet aan de orde. Het tweede is de zorgvuldige keuze van de locatie, vaak veel verder buiten de bewoonde wereld. Hier wonen toch allemaal mensen naast. En als laatste blijkt toezicht en beheer de sleutel tot succes." Dat laatste gaat de gemeente in Ermelo niet bieden. ,,Daardoor ontstaat er toch angst in de buurt," aldus Van Hartskamp. Ondanks dat gunt ze natuurlijk iedereen een passende woning.

Leefregels

De bewoners van de maatwerkwoningen huren deze van Uwoon. Ze moeten zich houden aan leefregels die speciaal hiervoor zijn opgesteld. Mensen mogen geen agressief gedrag vertonen of drugs dealen. ,,We denken de overlast binnen de grenzen van het acceptabele te houden," meldt de wethouder. Omwonenden zijn weliswaar geïnformeerd over de komst van maatwerkwoningen. Op communicatief vlak heeft de gemeente in de ogen van Van Hartskamp steken laten vallen. ,,We maken dan ook bezwaar." De woningen worden allereerst geplaatst voor een periode van maximaal tien jaar. Wanneer blijkt dat het wenselijk is om de maatwerkwoningen op deze locatie langer te laten staan, zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.