College wijst op feitelijke onjuistheden website

ERMELO – De Vrienden van Calluna (VvC) hebben de messen figuurlijk geslepen en zetten alles op alles om het college van B&W over de streep te halen om hun ‘droomzwembad’ te realiseren. Middels een website proberen de initiatiefnemers inwoners van Ermelo te mobiliseren om naar de commissievergadering op woensdag 19 september te komen. Daar zal gesproken worden over de toekomstplannen van het nieuwe zwembad.

De VvC zijn vastbesloten voorstanders van een volledig recreatiebad in een open, nieuw zwembad. Dit zien zij niet in de plannen van het huidige college. ,,Wij gaan daarom inspreken tijdens de commissievergadering,” meldt Jan Jaap de Groot, een van de initiatiefnemers van VvC. Hij noemt het nieuwe zwembad een ‘gesloten’ bad waarin geen plaats zou zijn voor vrij zwemmen. ,,Dat is absoluut onjuist,” stelt raadslid Anneke Knoppert namens de vier coalitiepartijen. ,,Er is ruimte voor actieve baantjeszwemmers, dit valt onder vrij zwemmen. Ook komt er 50m2 aan recreatieve voorzieningen zoals een whirlpool, sauna en een peuterbad.” Volgens Knoppert is er iedere woensdagmiddag en zaterdag vrij zwemmen met losse speelelementen in het water.

Contact vertroebeld

Helemaal aan het begin van het maken van de plannen voor een nieuw zwembad organiseerde het toenmalige college een dag waarop drie zwembaden in de regio zijn bekeken. ,,Er waren rondleidingen met uitleg van de voors en tegens van de verschillende complexen (in gebruik en beheer),” memoreert Knoppert. ,,De groep bestond uit onder anderen medewerkers van de gemeente, collegeleden, raadsleden, medewerkers van Calluna, vertegenwoordigers van sportverenigingen en een vertegenwoordiging van de gebruikers van het zwembad. Iedereen werd als gesprekspartner gezien en behandeld. Na verloop van tijd heeft deze laatste groep (nu de VvC) besloten om verder te gaan als actiegroep in plaats van als gesprekspartner waardoor er een andere situatie is ontstaan.” Inmiddels is het contact vertroebeld. De VvC zeggen meermalen schriftelijk contact gezocht te hebben met het college, maar reactie bleef daarop uit.

Gesprek afgezegd

Bij navraag meldt het college dat de Vrienden van Calluna een gepland gesprek met de verantwoordelijk wethouder Leo van der Velden in juni van dit jaar te hebben afgezegd. Van der Velden: ,,Ik hecht zeer aan een open gesprek met iedereen die mee wil praten over ontwikkelingen in Ermelo. Mijn deur staat altijd open; ook voor de Vrienden van Calluna. Mochten zij alsnog dit gesprek willen aangaan, dan zijn zij van harte welkom.”

Argumenten

Er lijkt een impasse, veroorzaakt door de aangepaste plannen van het nieuwe college. De VvC hebben het gevoel dat zij niet serieus worden genomen en zelfs genegeerd worden. Jan Jaap de Groot: ,,Het is ook nog maar zeer de vraag of het wettelijk (Algemene Wet Bestuursrecht) is toegestaan een raadsbesluit te wijzigen met de argumenten die het college bij haar advies aan de gemeenteraad hanteert.” Meer hierover is te lezen op de website www.vriendenvancalluna.nl. Het college heeft inmiddels kennis genomen van de inhoud. ,,Gezien de feitelijke onjuistheden die hierop vermeld staan, neemt zij afstand van deze inhoud van de website,” meldt persvoorlichter Moniek Winters.