OZB woningeigenaren stijgt

ERMELO – De komende jaren wil de gemeente Ermelo fors investeren in het verbeteren van het voorzieningenniveau voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Er liggen ambitieuze plannen, een kwaliteitsimpuls die de komende vier jaar 86 miljoen euro zal kosten. Hier tegenover staat een verhoging van de OZB voor woningeigenaren van 22%. 

Ook het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte zal sterk verbeterd worden. Voor dit laatste is 1,1 miljoen euro op jaarbasis gereserveerd. Daarnaast wil men 6 miljoen investeren in fietspaden. ,,Al deze prachtige plannen zullen een geweldige kwaliteitsimpuls geven aan het wonen, werken of recreëren in Ermelo," vertelt wethouder Wouter Vogelsang tijdens een speciale informatiebijeenkomst. ,,Ik heb er letterlijk nachten van wakker gelegen." De gemeente wil een nieuw sportcomplex, sportvelden verbeteren, maar ook woningbouw voor jongeren realiseren. ,,Al deze ambities kosten een hoop geld. Geld dat niet meer aanwezig is in de spaarpot van Ermelo." Afgelopen jaren is er ingeteerd op het spaargeld, tegelijkertijd waren er inkomsten vanuit de precariobelasting. Die laatste houdt op te bestaan. Overigens zal ook de hondenbelasting worden afgeschaft en blijft de toeristenbelasting gelijk.

Sluitende begroting

De gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen jaren slechts met een bescheiden inflatiecorrectie verhoogd. Het nieuwe college ziet echter geen andere keuze dan de belastingen wèl te gaan verhogen. ,,Tenminste… als we al onze wensen willen realiseren," meldt Vogelsang. ,,Die keuze is aan de raad."  De OZB verhoging voor woningbezitters betekent voor een gemiddeld huishouden met een woning van € 282.000,00 een bedrag van € 64,00 meer OZB in 2019. Dat levert zo'n 700.000 euro op jaarbasis op. Met deze belastingverhoging is de begroting voor de komende drie jaar sluitend. Of deze forse lastenverhoging er ook daadwerkelijk gaat komen is aan de raad. Op 20 september zal er in de commissie bestuur & middelen overleg plaatsvinden met het college van burgemeester en wethouders, waarbij de raad de mogelijkheid heeft nog aanvullende kaders te stellen, keuzes in ambities bij te stellen of anderszins het college standpunten door te geven, die van invloed kunnen zijn op de besluitvorming omtrent de begroting. Alles wat in meerderheid wordt uitgesproken zal nog meegenomen worden in de begrotingsstukken. In oktober zal dan de commissie bestuur & middelen voorbereidend aan de besluitvorming deze stukken behandelen. De raad zal deze op 1 november de gepresenteerde begroting bespreken en vaststellen.

Hiermee is het uiteindelijk aan de gemeenteraad om te bepalen hoe groot de lastenverzwaring zal worden: snijden in ambities met en lagere lastenverzwaring of handhaven van de wensen met een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke belastingen.