'Wij hebben de mankracht en de drive om het zelf op te pakken'

ERMELO - Ondanks dat er een flitsende presentatie op 10 april van plannen voor een nieuw CPO-project om een eigen woonwijkje te realiseren, heeft het college dit op basis van het huidige beleid afgewezen. Men stelt zich op als uitvoerder en stuurt het verzoek terug naar de raad met het idee dat de raad zelf moet beslissen of een dergelijk plan mogelijk gemaakt moet worden of niet.

De raad reageerde enthousiast op de plannen van de groep jongeren die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) betaalbare woningen willen realiseren. Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo zei na de presentatie dit voorjaar: ,,Dit is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief waar we naar moeten kijken hoe we als raad hiermee om willen gaan. Onze verordening biedt nu niet de mogelijkheid dit direct over te nemen.” Hij is dan ook teleurgesteld in het resultaat van het verzoek aan het college.

Jongerenhuisvesting

De jongeren presenteerden in april de CPO plannen tijdens de commissievergadering en zij benadrukten hoe belangrijk de realisatie van jongerenhuisvesting is. Zij hebben twee kansrijke locaties gevonden; de Arendlaan waar 15 woningen zouden kunnen worden gerealiseerd vanaf 190.000 euro en het Rodeschuurderwegje waar wellicht 28 woningen gebouwd kunnen worden. Er moet snel een oplossing komen. ,,Vergeet niet dat we inmiddels al een jaar bezig zijn. En het is moeilijk om jonge mensen vast te houden voor een dergelijk initiatief. We hebben al ontzettend veel zelf gedaan. De raad hoeft alleen maar ja te zeggen. Wij hebben de mankracht en de drive om dit zelf op te pakken. We hebben alleen steun nodig.” Zo besloten zij drie maanden geleden hun presentatie. Nu lijkt het toch een stroperig traject te worden. Anneke Knoppert van Progressief Ermelo vreesde al deze uitkomst. ,,De huidige regelgeving biedt de tegenstanders de mogelijkheid om tot aan Raad van State door te procederen.” Dimitri Poos (VVD Ermelo): ,,We lopen als raad aan tegen de door onszelf gestelde kaders. Die kaders moeten we snel aanpassen, zodat initiatieven als deze wel mogelijk zijn.” Het VVD raadslid sprak zich tijdens de commissievergadering zeer positief uit over de CPO initiatieven. ,,We kunnen heel behoudend zijn, maar volgens mij willen we burgers en groeperingen uitnodigen om met ons dingen in Ermelo te gaan bereiken. Laat dit een mooi voorbeeld zijn. Laten we kijken hoe we hierin voortgang kunnen houden.”

Buitengebied

De initiatiefnemers van CPO In Vogelvlucht hebben de locaties in het buitengebied aan de Arendlaan en Rodeschuurderwegje op het oog. Beleidstechnisch blijkt dit in het buitengebied niet mogelijk te zijn. Daar moet de gemeenteraad een uitspraak over gaan doen. Vier jaar geleden diende zich de eerste groep van CPO-initiatiefnemers aan. Na een uitgebreide zoektocht binnen de bebouwde kom van Ermelo kwam men uit op het terrein van Volksuniversiteit Vuvera aan de Kozakkenkamp. Daar wordt nu gebouwd. In Nederland zijn voorbeelden te noemen waar CPO een serieus onderdeel is van het woningbouwbeleid. Deze gemeenten voeren een actief grondbeleid om CPO-initiatieven de ruimte te kunnen bieden. ,,Actief grondbeleid wordt in Ermelo nauwelijks gevoerd en dat moet anders als we tenminste willen bouwen voor de starters,” zegt Frans Snoek van de SGP. Bijna tien jaar geleden kwam Gemeentebelang (voorganger van BurgerBelangen Ermelo) met het initiatief voor een programma voor starters, een combinatie van aanpassing woningbouwprogramma, CPO, starterslening, toewijzingsbeleid en actief grondbeleid. Hieruit is toen alleen de starterslening gekomen.

Rol van de raad

Raadsleden vinden het een goede zaak dat de raad nu de rol krijgt die zij hoort te hebben: aangeven wat en hoe het college moet gaan uitvoeren. De raad moet een antwoord geven hoe zij CPO in het woningbouwprogramma zien, een antwoord geven op woningbouw in het buitengebied en een adequaat antwoord op de CPO-plannen. Dit laatste zal besproken worden in de commissievergadering van 18 september.