Verhoging entreeprijs voor extra 'kreek'  

ERMELO – De nieuwbouw van het sportcomplex op sportpark De Zanderij heeft al veel stof doen opwaaien. Toch komt het volgens CDA fractievoorzitter Sarath Hamstra nu in een stroomversnelling. Een mooie woordspeling, want volgens hem kan met een lichte prijsverhoging voor gebruik van het nieuwe zwembad en sporthal, het volledige plan inclusief een ‘kreek’ worden gerealiseerd.

Wethouder Leo van der Velden: ,,Het is het grootste financiële project in de Ermelose geschiedenis en we realiseren een heel mooi zwembad zoals we het nu in de planning hebben.” Het college is van mening zorgvuldig afwegingen gemaakt te hebben. ,,Iedereen kan terecht in het nieuwe zwembad.” Wat van der Velden betreft is het voorstel van Hamstra dan ook niet bespreekbaar. Hij pleit tijdens de commissievergadering voor een gesprek om er samen uit te komen. ,,We willen een toekomstbestendig zwembad,” zo meldt Hamstra. Het standpunt van het CDA, gesteund door de ChristenUnie, valt goed bij de actiegroep Vrienden van Calluna. ,,Namens onze achterban sluiten we graag aan bij de berekening van het CDA en stemmen we in bij de benodigde prijsverhoging,” zegt Jaap de Groot namens de actiegroep.

De raad is aan zet

Het CDA Ermelo en de ChristenUnie Ermelo zijn het er over eens: ,,Met de hakken in het zand gaan we niks voor elkaar krijgen. We willen pro-actief meedenken en gaan voor een win-win situatie,” aldus Hamstra, die er simpele rekensommetjes op los laat. ,,En de raad is aan zet!” Het CDA vraag de commissieleden dan ook of de wil er is om er samen uit te komen. Gebruikers van zwembad Calluna laten woensdagavond nog eenmaal hun stem horen. Ieder met zijn eigen verhaal. Zo ook oud-wethouder Klaas van Diermen, die veel gebruik maakt van het zwembad. ,,Een schande hoe dit college met de burgers omgaat! Ze walsen gewoon over ons heen.” En volgens het CDA en ChristenUnie is dat helemaal niet nodig. Hamstra onderbouwt dit als volgt: ,,Zonder extra geld uit de begroting te halen, kunnen we een volledig recreatief bad realiseren. Het gaat om een tekort van 133.000,- plus 15.000,- voor klimaatneutraliteit.”

Dichterbij

In het coalitieakkoord van dit college stond te lezen: ‘Een nieuwe coalitie in een nieuwe tijd, op een nieuwe manier tot stand gekomen. Maar vooral ook een raad en college die dichtbij haar inwoners staat'. Daar denken de insprekers woensdagavond anders over. Zij voelen zich vooral in de kou staan met het ‘uitgeklede’ plan. ,,We nemen de cijfers erbij,” vervolgt Hamstra. ,,In 2015 waren er 135.000 bezoekers. In de berekeningen van de nieuwe variant zouden er 138.762 mensen het zwembad bezoeken. En de verwachting van het nieuwe complete plan met kreek komen er 147.805 bezoekers.” Een verhoging van de huidige entreeprijs van 4,60 euro met een euro zou dus jaarlijks bijna anderhalve ton opleveren. ,,Daarbij moeten we ook nog de gebruikers van de nieuwe sporthallen optellen die ook best iets meer kunnen betalen voor deze nieuwe accommodatie. Staat u open voor een oplossing die tegemoet komt aan uw wensen?” Die laatste vraag stelde Hamstra aan het college. ,,Bent u bereid de plannen te heroverwegen als de samenleving akkoord is met de verhoging van de entreeprijzen?” Hij krijgt weinig steun. De woordvoerders van de Vrienden van Calluna zijn enthousiast over het ingediende voorstel. Volgens Hamstra blijkt ook uit onderzoek dat mensen bereid zijn de portemonnee te trekken. De wethouder onderstreept nogmaals dat de plannen van dit college goed zijn en dat dit leidt tot een betaalbaar zwembad. ,,In de beeldvorming is veel verwarring ontstaan. Ik denk dat we straks trots kunnen zijn op het zwembad waar alle doelgroepen en het vrijzwemmen te realiseren is." Over twee weken zal de raad een definitief besluit nemen over het nieuwe sportcentrum.