'Nieuwe geluidsnormen wel veilig, niet reëel'

ERMELO – Emoties liepen donderdagavond hoog op tijdens de commissievergadering waar het evenementenbeleid werd besproken. De commissieleden probeerden in gesprek een beeld te krijgen van decibellen, verschillende locaties en spreiding in het jaar.

,,De openluchtevenementen moeten gedoceerd worden en de decibellen moeten naar beneden,” stelt de Ermelose Jan Minderhoud. Hij krijgt veel steun van commissieleden die vinden dat het wel wat zachter kan. Ook ondernemer Marco van Dijk, eigenaar van café De Molenaer, is bereid om te kijken naar volume. Echter de gestelde norm van 70 dBa is volgens hem niet haalbaar tijdens de muziekfeesten op ’t Weitje. ,,Animo voor de evenementen is groot. Afgelopen jaar hadden we 10.000 bezoekers.” Ermelo bruist, dat is zeker.

Bagatelliseren

,,Ik wil de problemen voor de mensen niet bagatelliseren,” zegt burgemeester André Baars. ,,Maar het is inherent aan het feit dat je in het centrum woont, dan ervaar je ook de activiteiten die er in het centrum zijn. Je hebt nu eenmaal de lusten en de lasten.” Daar was niet iedereen het mee eens. Eén echtpaar liep dan ook boos de zaal uit. Baars: ,,De ondernemers hebben heel veel geïnvesteerd om overlast te beperken. We krijgen van de politie altijd complimenten dat het zo goed verloopt. Er zijn afgelopen jaar maar vier klachten bij de politie binnengekomen.” Voor het vaststellen van de geluidsnorm is gebruik gemaakt van de metingen uit 2017 en op advies van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. ,,Dat is heel veilig, maar niet reëel,” zegt Bert Onderweegs (EatNBeat). De onderliggende cijfers (metingen) waarop deze norm is gebaseerd, blijken echter incompleet. 65% van de evenementen ging afgelopen jaar over de 70 dBa heen, dBc’s zijn niet geregistreerd.

Middenweg

Namens CDA Ermelo sprak Erik van der Weide in. ,,We hebben het vertrouwen dat de nieuwe normen een goede middenweg zijn om het geluid voldoende te beheersen. We constateren tegelijkertijd dat deze normen nieuw zijn en dat we dat moeten periodiek te evalueren." Folkje Spoelstra (ChristenUnie Ermelo): ,,Volgens ons moet de discussie minder over decibellen gaan. Het gaat heel vaak over beleving. Wat voor de één fantastisch is, is voor de ander een minder leuk.” Spoelstra pleit voor meer overleg. Dat wil Marco van Dijk ook graag. ,,De braderie zou prima naar beneden kunnen en dan bijvoorbeeld tijdens Koningsnacht iets meer speelruimte. De 90 dBa’s hebben we nooit gehaald en dat kan zeker naar beneden. Laten we gezamenlijk zorgen voor een goede invulling zodat iedereen kan uitkijken naar een mooi evenementenjaar.”

Acht ontheffingen

De meeste commissieleden willen mooie evenementen behouden in Ermelo. Donderdagavond bleek dat bij een aantal de kennis van decibellen niet optimaal was. ,,Elke 3 dBa is een verdubbeling van het geluidsniveau,” legde Van Dijk naderhand nogmaals uit. Hij is, net als andere organisatoren van evenementen, bang dat de gevolgen van dit besluit enorm zijn. Een aantal heeft zelfs aangegeven dan niks meer te organiseren. Niet als dreigement, maar omdat het volgens hen niet kan. Dat wil niet zeggen dat men er alles aan wil doen om tot een compromis te komen. En dat kan niet met de acht ontheffingen. Organisatoren moeten dan ‘vechten’ om deze acht en dat zou niet eerlijk zijn. Want naast de feesten van de horecaondernemers op ’t Weitje, gaat het ook om Fête de la Musique, Free Ermelo, Friday Night Live, Groevenbeek Klassiek, een Shantykorenfestival, EatNBeat. Zelfs de intocht van Sinterklaas zal op het Raadhuisplein de decibellen overschrijden. De initiatiefnemers zijn dan ook geschrokken van de reacties tijdens de commissievergadering. Zij hebben de hoop dat er tijdens de Raadsvergadering, over twee weken, met een motie 'vreemd aan de agenda' meer ruimte komt voor maatwerk.