'Hoe gaan we om met burgerparticipatie?'

ERMELO - De kwaliteit van groenonderhoud moet omhoog. Dat is de belangrijkste conclusie uit de straatgesprekken en een online gesprek die de raad hield met inwoners. Inwoners die bovenal trots zijn op de groene omgeving. De raad gaat alle reacties verder uitwerken in een raadsprogramma. Ze maken ook een keuze uit de onderwerpen die zijn aangeleverd voor nieuwe gesprekken met de inwoners. Verkeer en woningbouw kwamen als belangrijkste punten naar voren.

Inwoners betrekken bij besluitvorming is voor Ermelose begrippen nieuw. Ook voor raadsleden was het even zoeken naar de juiste vorm. Annke Knoppert (Progressief Ermelo): Wanneer je als politieke partij in het dorp staat, is het eerder een discussie. Nu is het een gesprek. Als partij probeer je eerder om mensen te overtuigen omdat je een bepaalde politieke richting vertegenwoordigt en dat was nu niet het geval. Ook Sarath Hamstra (CDA Ermelo) vindt het belangrijk dat inwoners meer bij de politiek betrokken worden. ,,Dit is een wezenlijk onderdeel van het zijn van volksvertegenwoordiger. De gesprekken die we als raad hebben gevoerd met inwoners, op verschillende plekken, waren erg nuttig. Maar de echte vraag is: hoe kijken we aan tegen burgerparticipatie en hoe gaan we ermee om? Hoe zorgen we ervoor dat we geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken? We zien dit nu al terug bij bepaalde initiatieven vanuit de samenleving waar niet of nauwelijks iets mee gedaan wordt. Dit komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede. Daar komt ook nog bij dat alle partijen een verkiezingsprogramma hebben geschreven, waar burgers voor hebben gekozen. Dat kunnen we toch niet zomaar opzij schuiven?”

Steekproef

Wat het CDA Ermelo betreft zijn er dus nog veel losse eindjes waar goed over moet worden nagedacht. ,,Niet alleen maar bij de onderwerpen uit het Maatschappelijk Raadsprogramma, maar zeker ook bij de onderwerpen die daar niet in staan,” aldus Hamstra. ,,Wat ons betreft het het Maatschappelijk Raadsprogramma hierin geen speciale status.” In totaal hebben 330 mensen meegedaan aan de gesprekken. ,,Voor een steekproef is dat een mooi aantal,” zegt Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). ,,Ik had zelf van tevoren geen aantal gesteld, maar als 330 het doel was, had ik mij daaraan kunnen conformeren.” Knoppert: ,,Het was vanaf het begin af aan spannend omdat dit nieuw is in Ermelo. Dus of het aantal van 330 mensen tegenvalt of niet kan ik niet zeggen. Hadden we liever 3300 mensen gehad? Absoluut, maar zoals gezegd was dit de eerste keer met een door de raad gekozen onderwerp. De volgende keer zullen we een van de aangedragen onderwerpen nemen en wellicht levert dat meer interacties op. Temeer omdat het dan niet meer vreemd is dat we dit doen.”

Kapitaalvernietiging

Het dilemma dat sommige partijen hebben over wat zwaarder weegt: de 'uitslag' van de gesprekken of het eigen verkiezingsprogramma voelt Knoppert helemaal niet. ,,Als partij vertegenwoordig je uiteraard je achterban, maar je maakt de keuzes altijd voor het algemeen belang, ook wanneer die soms afwijken van je eigen verkiezingsprogramma. We zitten er echt niet alleen met de gedachte aan de volgende verkiezing.” De unanieme conclusie is dat de gesprekken zeer waardevol zijn geweest. Dimitri Poos (VVD): ,,Dit moeten we vaker doen. Zo zijn we zichtbaar voor de burgers buiten verkiezingstijd. 330 betrokkenen is een mooie eerste opbrengst. We moeten dit de kans geven om te groeien.” Pieter Stam (SGP) is blij met de mooie, nieuwe gedachten die inwoners geopperd hebben. ,,De verwachting was dat er veel gesproken zou worden over het onderhoud van groen in openbare ruimten. Dit punt heeft de SGP reeds jaren onder de aandacht gebracht. De bezuiniging van € 400.000 van de afgelopen jaren is een kapitaalvernietiging gebleken.”

Blije bermen

ChristenUnie Ermelo meldt dat de uitslag aansluit bij de informatie die men opgehaald had tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma. ,,De term ‘blije bermen’ kwam veelvuldig naar voren,” vertelt Ronald van Veen (CUErmelo). ,,Als raadslid wil ik graag onze inwoners vertegenwoordigen en als ‘ambassadeur van ons groen’ kan ik zelf ook niet anders concluderen dan dat Ermelo veel moois in zich heeft. Tips als ‘beter onderhoud’ en ‘meer ecologisch en verantwoord groen’, vind ik helemaal passend bij deze tijd en dat is ook iets waar ik zelf voorstander van ben.” Wel is Van Veen van mening dat het thema ‘groen’ redelijk bekend terrein was. Hij wil graag burgers betrekken bij onderwerpen waar minder (politieke) overeenstemming over is. ,,Vanuit de opgehaalde onderwerpen blijkt verkeersafwikkeling in Ermelo het belangrijkste onderwerp om over door te praten met de raad. Daar verschillen de standpunten van de politieke partijen ook veel meer.”

Raadsleden gaan de komende tijd in groepen aan de slag met alle reacties. Een aantal daarvan kunnen direct door de buitendienst aangepakt worden. Knoppert: ,,Er zullen ook reacties zijn waar wij als raad over gaan praten om aan de hand daarvan een opdracht aan het college te geven als uitwerking van de Groenvisie en er zullen opmerkingen of ideeën die zodanig groot zijn dat daar meer tijd voor nodig is.”