Coalitie en oppositie staan lijnrecht tegenover elkaar

ERMELO - Raadsleden maken zich op voor een lange raadsvergadering op 1 november begeleid door een enorme reeks amendementen en moties. Wie hier als buitenstaander naar kijkt, vraagt zich wellicht af wat er aan de hand is. Het ontbreekt aan samenwerking op inhoud. Coalitiepartijen en oppositie staan ruim een half jaar na de verkiezingen nog geregeld lijnrecht tegenover elkaar, los van de inhoud.

,,Deze raadsvergadering wordt gedomineerd door een record aantal amendementen en moties," zegt Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo. Het belangrijkste onderwerp donderdagavond is de programmabegroting waarbij de aangekondigde belastingverhoging OZB wordt besproken. ,,Dat belastingen verhoogd moeten worden, valt best uit te leggen, maar we kunnen pijplijnonderwerpen spreiden. het is belangrijk om te temporiseren," zegt Folkje Spoelstra van de ChristenUnie. ,,De belastingen hoeven niet zo fors omhoog als door het college gesteld is." ChristenUnie komt dan ook samen met het CDA Ermelo met een amendement. Ook Sarath Hamstra denkt dat er ruimte in de begroting 2019 is in de 'pijplijnonderwerpen'. ,,Het CDA kiest ervoor om de belastingen nu nog niet te verhogen. Hier hebben we plannen voor bedacht die we morgen gaan voorstellen en hopen dat partijen meegaan. Volgend jaar houden we een kerntakendiscussie waarbij we scherp moeten kijek wat we als overheid willen doen en hoeveel het kost. We moeten rekening houden met de gemeentelijke portemonnee," aldus Hamstra.   

Samenwerking

,,We weten met elkaar al een tijdje dat Ermelo financieel in zwaar weer zit," stelt Bart van der Knaap. ,,Dit is niet de coalitie die direct roep dat OZB verhoging wenselijk is. Maar door verwachte bezuinigingen uit het verleden, de reserves die op zijn en het korten vanuit de landelijke overheid vraagt dit extra van de raad." Van der Knaap concludeert dat er nog teveel partij politieke belangen zijn. ,,Dat mag zeker tot op een zekere hoogte. Tenslotte bestaat democratie door de verschillen die bestaan." Wat Van der Knaap wel opmerkt, is dat in de voorbereiding niet de samenwerking binnen de raad wordt gezocht. Het kan niet zo zijn dat je met vijf amendementen wordt geconfronteerd, waar je geen weet van hebt. Ik zou de partijen tekort doen om dit af te doen als symbool politiek. We hebben de programmabegroting tweemaal behandeld in de commissie bestuur en middelen en nog apart bij elkaar gezeten." Toch heeft de telefoon daarna niet gerinkeld bij Van der Knaap. Afgelopen weekend heeft hij de moties met andere fracties gedeeld. Folkje Spoelstra: ,,We hebben getracht er in de commissie samen uit te komen. We hebben gekeken waar we elkaar kunnen vinden. Het gaat immers om het belang van de burgers."

Inhoud

Hoewel partijen er inhoudelijk niet heel verschillend over denken, vinden ze nauwelijks steun bij elkaar. ,,Wat een goede zaak zou zijn, is dat de partijen niet de kaarten tegen de borst houden," stelt Van der Knaap. ,,Wie als raad met elkaar, en hopelijk ook met de burger, een kerntakendiscussie wil houden, zal eigen belangen een keer aan de kant moeten zetten." Hamstra: ,,We steunen als CDA morgen ook wel enige amendementen. Het zou mooi zijn als dat ook andersom is."