Programmabegroting doorgeschoven naar volgende vergadering

ERMELO - De programmabegroting, die vanavond op de raadsagenda stond, is geschorst tot volgende week. Met een stemming van 10 tegen 10 ging het onderwerp van tafel. Wethouder Wouter Vogelsang wil terugkomen met een aangepaste programmabegroting. Het wordt dan wel een krappe deadline want op 15 november moet er een sluitende begroting ingediend worden. 

In elk geval is er weinig steun voor een btw-verhoging op de OZB van 22%. Sarath Hamstra (CDA): ,,Bijna 5 december , maar we laten onze bewoners toch niet voor sinterklaas spelen? Om het geld simpelweg door de burger weg te halen is niet wat we willen. Laten we eerst eens kijken naar de uitgaven.” Eigenlijk wensen alle raadsleden eerst een kerntakendiscussie te voeren. De SGP-fractie deed zes weken geleden de oproep tot discussie over wat de kerntaken van de gemeente zijn. Partijen pleitten dan ook om de ambitieuse programmabegroting te temporiseren.

Opschorten

De coalitiepartijen dienden vanavond samen een amendement in op het onderdeel ‘pijplijnonderwerpen’ de eenmalige post 2019 Kunst en Cultuur (storting in fonds) met €100.000 te verlagen tot €50.000,-. Wethouder Wouter Vogelsang wilde mede vanwege de moties het onderwerp opschorten en terugkomen bij de raad met een aangepaste programmabegroting. Dit onderwerp zal donderdag 8 november opnieuw op de agenda staan.