Verwarring in de raadszaal

ERMELO - Raadslid Bart van der Knaap mocht donderdag, op zijn verjaardag, weliswaar rekenen op steun voor zijn ingediende motie ‘vreemd aan de agenda’, het zorgde ook voor veel verwarring. Het onderwerp, het evenementenbeleid en de daarbij behorende decibellen, leverde twee weken geleden veel commotie op omdat de geluidsnorm naar beneden was bijgesteld naar 70 decibellen. Ook Baars, die geen ‘nee’ tegen de motie zei, wil best komen tot een ander beleid, maar dit vergt heel veel en kost tijd. ,,We willen wel met voorstellen komen.” Maar hoe moeten de organisatoren in 2019 verder?

Van der Knaap stelde voor te komen met een aangepast evenementenbeleid, waarin een categorisering van evenementen is opgenomen en waarbij de mogelijke gevolgen voor de omgeving ook een belangrijke rol spelen. ,,Hiermee willen we bewerkstelligen dat we een leefbaar dorp willen en dat evenementen een positieve bijdrage leveren.” Met 18 stemmen kreeg hij voldoende bijval, maar de geluidsnormen liggen al vast op 70dBA en 83dBC en daar valt voorlopig niet aan te tornen. De escape zit hem in de acht ontheffingen. ,,Maar wie gaat bepalen welke evenementen hiervan gebruik mogen maken?” reageert Bert Onderweegs, organisator van Eat N Beat. ,,En wanneer weten we of we daar gebruik van kunnen maken? Wie het eerst komt, die het eerst maalt?” Ook andere organisatoren vragen zich af wat er gebeurt als de acht ontheffingen vergeven zijn. Van der Knaap spreekt over beeldbepalende evenementen, maar nergens is beschreven wat dat is.

Toontje Lager

Al eerder maakten de horecaondernemers en organisatoren van evenementen duidelijk dat de gestelde norm van 70 dBa niet haalbaar is. De Dijk en andere artiesten van dat niveau komen niet eens naar Ermelo als dit de norm is. Het andere uiterste, de 90 dbs die tot voor kort mochten, willen de ondernemers ook niet. Ze zouden het graag bij willen stellen naar 80 dba voor muziekfeesten. Wat voor de meeste raadsleden essentieel is, is te zorgen dat er breed draagvlak onder bevolking en ondernemers komt. Ook Herma van der Weide (VVD), zelf centrumbewoner, stelde donderdag dat het vooral gaat om beleving en dat je altijd in gesprek met elkaar kan gaan. Alleen de SGP ziet dergelijke evenementen niet zitten. Raadslid Frans Snoek sprak zijn zorg uit waar het ging over de gezondheid en hij benadrukte dat het best een toontje lager kon. Baars grapte daarna dat de SGP fan is van Toontje Lager en de burgemeester legde dit muzikale verzoek bij de horecaondernemers neer.

Sinterklaas

Zeker is dat er komende tijd veel geluidsmetingen moeten worden gedaan. Onderweegs: ,,Gelden de normen zoals deze opgenomen zijn voor alle evenementen die een evenementenvergunning aanvragen?” Hij wil graag weten hoe dat gaat tijdens bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, maar ook de Avond4Daagse. ,,We weten simpelweg niet meer waar we aan toe zijn,” legt Onderweegs uit. ,,Moeten we met elkaar gaan vechten om de acht ontheffingen? Het kan ook niet zo zijn dat de een de ontheffingen krijgt zodat een ander niks meer kan.” Horecaondernemers en organisatoren van evenementen willen graag duidelijkheid. Dat heeft de motie niet gegeven. Wel zijn ze blij met de mogelijkheid dat er nu gezocht wordt naar een werkbare situatie, maar dat geldt nog niet voor 2019. Vraag blijft dan ook of de feesten op ’t Weitje, maar ook FridayNight Live, Fête de la Musique en Free Ermelo allemaal doorgang kunnen vinden.